TeamAlert - Algemeen - Project - Eigen licentie (22)

Stichting TeamAlert

Stichting TeamAlert is al sinds 2000 de belangenbehartiger voor alle jongeren in Nederland.
De ambitie van TeamAlert is 0 verkeersslachtoffers onder jongeren.

ANBI
TeamAlert is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Onze drijfveren beschrijven wie we zijn en waar we voor staan. Waar onze kracht ligt en wat ons verbindt. Klik hier voor het formulier ten behoeve van de publicatieplicht als ANBI instelling.

Kernthema's
TeamAlert richt zich op vijf kernthema's; Rijden onder invloed, Afleiding in het verkeer, Snelheid in het verkeer, Kwetsbare verkeersdeelnemers en Onervaren verkeersdeelnemers. Binnen de prioritaire thema’s vallen verschillende projecten, deze projecten worden ingezet als middel om positieve gedragsverandering op dit thema te bewerkstelligen.

Jongerenpanel
TeamAlert heeft een panel waarmee onder andere kwalitatief, kwantitatief en co-creatie onderzoek uitgevoerd kan worden. Het panel zorgt ervoor dat TeamAlert de binding met haar doelgroep behoud en aansprekende producten kan ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

Statutaire doelstelling

  • Het bewerkstelligen van positieve gedragsverandering bij jongeren;
  • Het voorkomen of beperken van risicogedrag van jongeren;
  • Het vergroten van de verkeersveiligheid met name voor, door en met jongeren in Nederland en daarbuiten;
  • Jongeren te vertegenwoordigen richting de overheid en samenleving op een wijze die recht doet aan het belang van jongerenparticipatie. 

Opdrachtgevers en financiering
De opdrachtgevers van TeamAlert zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en bedrijven. Doorgaans ontwikkelt TeamAlert met landelijke subsidie en commerciële partijen nieuwe projecten. Het budget van decentrale overheden wordt veelal ingezet om projecten uit te voeren.

Stichting TeamAlert
Lijsterstraat 3-5
3514 TA Utrecht
030 223 28 93
info@teamalert.nl

KVK 34187622
BTW NL.8118.45.539.B.01
IBAN NL.69.RABO.0376.1124.33

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld