TeamAlert - Algemeen - Project - Eigen licentie (22)

Stichting TeamAlert

Stichting TeamAlert is al sinds 2000 de belangenbehartiger voor alle jongeren in Nederland. De droom van de organisatie is dat alle jongeren gelukkig, veilig en gezond door het leven kunnen gaan.

ANBI
TeamAlert is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Onze Golden Circle weerspiegelt onze focus en bestaansrecht.

Kernthema's
TeamAlert richt zich op drie kernthema's; Gezondheid, (verkeers)Veiligheid en Geldzaken. Binnen de prioritaire thema’s vallen verschillende projecten, deze projecten worden ingezet als middel om positieve gedragsverandering op dit thema te bewerkstelligen.

Statutaire doelstelling

  • Het bewerkstelligen van positieve gedragsverandering bij jongeren;
  • Het voorkomen of beperken van risicogedrag van jongeren;
  • Het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en geluk van jongeren;
  • Het vergroten van de verkeersveiligheid met name voor, door en met jongeren in Nederland en daarbuiten;
  • Jongeren te vertegenwoordigen richting de overheid en samenleving op een wijze die recht doet aan het belang van jongerenparticipatie. 

Opdrachtgevers en financiering
De opdrachtgevers van TeamAlert zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en bedrijven. Doorgaans ontwikkelt TeamAlert met landelijke subsidie en commerciële partijen nieuwe projecten. Het budget van decentrale overheden wordt veelal ingezet om projecten uit te voeren.

Stichting TeamAlert
Lijsterstraat 3-5
3514 TA Utrecht
030 223 28 93
info@teamalert.nl

KVK 34187622
BTW NL.8118.45.539.B.01
IBAN NL.69.RABO.0376.1124.33

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld