TeamAlert -Afleiding - Smartphone -

Sociale norm

Het afgelopen jaar is de ambitie vanuit meerdere partijen ontstaan om ongevallen door afleiding door smartfuncties te voorkomen. TeamAlert was in 2017 één van de twee voorzitters van een kopgroep van relevante veiligheidspartners die de problematiek rondom afleiding in het verkeer tegen willen gaan. De initiatiefnemers hebben een convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ opgesteld.

Het doel van dit convenant is om in een periode van tien jaar (2017-2027) het onverantwoord gebruik van smartfuncties in het verkeer te voorkomen. Dit doel wordt nagestreefd door ervoor te zorgen dat bestuurders niet verleid worden tot risicovolle handelingen of dat risicovolle handelingen niet nodig zijn voor rijtaakondersteuning (Convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’, 2017). De partijen werken aan een nieuwe sociale norm voor het gebruik van smartfuncties in het verkeer: ‘het is normaal om je aandacht op de rijtaak en de weg te houden’. Het gaat hierbij om zowel een sociale norm voor bestuurders van voertuigen en hun (sociale) omgeving, als een norm voor producenten en werkgevers die hierop inspeelt.

Het stellen van een sociale norm dat afleiding onderweg onwenselijk is, beïnvloedt de intentie en het gedrag van weggebruikers om verkeersveilig aan het verkeer deel te nemen. Aangeven wat sociaal acceptabel is, helpt een proces op gang waarbij mensen zich realiseren welk gedrag van hen verwacht wordt en zorgt ervoor dat mensen zich veilig genoeg voelen om anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. De partijen zetten concrete acties op om deze nieuwe sociale norm te verspreiden. TeamAlert laat deze sociale norm terugkomen in projecten als FietsAlert en @TheWheel op dit thema.

Lees meer over het convenant 'Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’

Onze partners

Delen gaat nooit vervelen