TeamAlert - Algemeen - Project - Eigen licentie (22)

Wetenschappelijke onderbouwing

TeamAlert monitort voortdurend welke problematiek er speelt en doet doorlopend onderzoek naar jongeren en hun risicogedrag. Hierbij wordt breder gekeken dan naar verkeer alleen. Door namelijk ook te kijken naar de oorzaken van onveilig gedrag en de problemen die daar aan ten grondslag liggen weten we een vraagstuk bij de kern aan te pakken.

Aansluiting op gedragsmotieven voor (risico)gedrag 
Wat zijn de motieven van jongeren en met welke factoren houden zij rekening in hun beslissingen? Door het verzamelen van deze inzichten, kan TeamAlert met haar interventies inspelen op deze motieven. Ook levert dit een overzicht van factoren op die relevant zijn voor specifiek risicogedrag. Zo weten we per risico waar jongeren rekening mee houden of waar jongeren vatbaar voor zijn. TeamAlert gebruikt deze achtergronden binnen haar werkwijze om interventies te ontwikkelen waar jongeren gevoelig voor zijn en zo maximale impact te maken.

Evidence based werken
Om zorg te dragen voor projecten met een hoge impact, doet TeamAlert onderzoek naar effectief bewezen gedragsmechanismen en implementeert deze binnen haar werkwijze. Zo werkt TeamAlert evidence based. TeamAlert monitort jaarlijks de wetenschappelijke publicaties op het gebied van gedragsverandering, om zo altijd te beschikken over een recent overzicht van effectief bewezen gedragsmechanismen en -technieken. Om er zeker van te zijn dat een mechanisme ook onder de doelgroep jongeren effectief is, toetst TeamAlert deze mechanismen herhaaldelijk onder haar eigen doelgroep. De informatie die hieruit wordt verkregen, wordt ingezet om de kennis over (het gedrag van) de doelgroep te vergroten en om de kwaliteit van specifieke projecten te verbeteren. Nieuwsgierig naar onze onderzoeken?

Gedragsmechanismen
Voorbeelden van mechanismen die door TeamAlert worden ingezet, zijn onder andere implementatie-intenties formuleren [1], self-persuasion [2], priming [3] of prompting [4]. Ook maakt TeamAlert gebruik van peer-educatie. Daarnaast wordt in projecten aandacht besteed aan ervaringselementen, het bieden van voldoende handelingsalternatieven, het veranderen van de heersende sociale norm binnen een groep en het creëren van voldoende herhaalmomenten van de boodschap.

[1] Implementatie-intenties maken de manier waarop nieuw gedrag uitgevoerd dient te worden specifiek en hebben de vorm 'Als ik situatie X tegenkom, dan doe ik Y'. Door het formuleren van een implementatie-intentie wordt de kans vergroot dat gepland gedrag ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit komt doordat de associatie tussen het nieuwe gedrag en de toekomstige situatie, waarin dat gedrag moet worden uitgevoerd, hierdoor wordt versterkt en het gedrag en de situatie meer toegankelijk worden in het geheugen. Een voorbeeld van een implementatie-intentie is: als ik morgenochtend op de fiets naar school zit, dan stop ik bij ieder stoplicht met rood licht en fiets ik pas verder als het licht groen is.

[2] De achterliggende gedachte van de self-persuasiontechniek is dat jongeren zichzelf van een boodschap overtuigen, doordat zij zowel boodschapper als afzender van deze boodschap zijn. TeamAlert gebruik deze techniek bijvoorbeeld door jongeren te vragen twee voordelen te verzinnen van het drinken van water. Door jongeren zelf het woord te laten nemen en door hen over hun eigen ideeën en opvattingen te laten praten, overtuigen ze zichzelf in plaats van dat zij al luisterend een boodschap opgelegd krijgen.

[3] Bij dit mechanisme wordt een bestaand kennisconcept in de hoofden van jongeren geactiveerd, wat de kans op het gewenste gedrag vergroot. Door bijvoorbeeld een afbeelding van een gloeilamp in de omgeving te plaatsen, worden jongeren er onbewust aan herinnerd hun fietslicht aan te zetten in het donker.

[4] Prompting is het uitlokken van bepaald gedrag door middel van extra stimuli, hulpsignalen of hints (prompts) om dit gedrag vervolgens positief te bekrachtigen. Dit doen de medewerkers van TeamAlert bijvoorbeeld binnen projecten door het geven van verbale instructies en complimenten bij gewenst gedrag.

Ik ga stoppen met Pokémon Go spelen, zodat ik mijn mobiel niet meer nodig heb in het verkeer.
Het Rhedens Leerling - september, 2019

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Delen gaan nooit vervelen