TeamAlert - Algemeen - Project - Eigen licentie (17)

Effectmeting

Om te achterhalen wat het daadwerkelijke effect van een project is, voert TeamAlert effectmetingen uit. In een effectmeting toetst TeamAlert in hoeverre een project effect heeft op de gestelde doelen van het project. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten of een project bijdraagt aan de kennis en houding van de doelgroep. Daarbij is in 2017 een start gemaakt met het daadwerkelijk meten van gedrag door middel van gedragsobservaties. De effectmeting laat dus zien wat het project bij de doelgroep teweegbrengt.

Bekijk hier onze gepubliceerde effectmetingen. 

Waarom?
TeamAlert!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de nieuwsbrief