banner112-11.jpg

Rij ballonvrij

19 november 2020 lanceert TeamAlert de campagne ‘Rij ballonvrij’. De campagne is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en heeft als doel om het lachgasgebruik achter het stuur onder jongeren tegen te gaan.

Aanleiding

Lachgasgebruik onder jongeren is de laatste jaren enorm toegenomen. De politie ziet een flinke toename van incidenten waar mogelijk lachgas in het spel was: van 60 incidenten in 2016 naar 960 incidenten in 2019 tot aan juli. Dit zijn gemiddeld meer dan vijf incidenten per dag. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het aantal slachtoffers in het verkeer door lachgas terugdringen en heeft daarom TeamAlert gevraagd om een campagne te ontwikkelen.

Het gedrag

Voor veel jongeren is de auto dé plek om lachgas te gebruiken, volgens eerder onderzoek van TeamAlert. De stap om dan onder invloed van lachgas te gaan autorijden is klein en door het effect van lachgas zien de jongeren de gevaren van het rijden onder invloed niet meer. Ook voelen de jongeren weinig verantwoordelijkheid naar elkaar. Ondanks dat zij wél van mening zijn dat lachgas in het verkeer gevaarlijk is, bleek uit het onderzoek dat jongeren elkaar niet aanspreken op het gedrag. Dit komt doordat er een sterke norm rondom de eigen verantwoordelijkheid heerst.

Sociale norm

Om jongeren te motiveren niet onder invloed van lachgas te rijden en om een norm te zetten dat het normaal is om ballonvrij te rijden, is de campagne gestoeld op verschillende onderbouwde gedragsmechanismen. In de campagnevideo en socialmedia-uitingen zijn een aantal gedragsmechanismen gebruikt om dit te bewerkstelligen. Zo wil TeamAlert met de campagneslogan ‘Word geen clown in het verkeer’ jongeren in laten zien dat het niet oké is om lachgas te gebruiken achter het stuur. Door ook de passagiers aan te spreken wordt het sociale aspect beïnvloed: de sociale norm en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige terugreis.

Handelingsalternatieven

Daarnaast biedt de campagne handelingsalternatieven voor een veilige rit naar huis aan. Met de handelingsalternatieven vertellen we wat jongeren wel zouden moeten doen, in plaats van wat ze niet moeten doen. Ook dit is een beïnvloedingstechniek die helpt om jongeren het juiste gedrag te laten vertonen. Tevens kan op de website van TeamAlert een deal worden aangegaan. Jongeren beloven met de deal dat ze de volgende keer lachgasvrij aan het verkeer deelnemen en geven aan hoe ze dit gaan doen. Ook vinden jongeren tips en tricks wat zij kunnen doen om wél hun verantwoordelijkheid te nemen door de bestuurder aan te spreken op het ongewenste gedrag. Daarnaast zorgen we door het positief formuleren van de boodschap dat deze goed wordt overgebracht en begrepen door de doelgroep. Hiermee laten we zien hoe eenvoudig het is om het gewenste gedrag uit te voeren en geven we de jongeren meer controle over hun eigen gedrag.

Boodschap

In de campagne-uitingen is rekening gehouden om sterk aan te sluiten op de belevingswereld van de jongeren. De campagnevideo laat daarom een situatie zien waarin jongeren lachgas bij een auto innemen, voor hen dé plek om samen af te spreken en het middel te gebruiken. In de video doen wij een beroep op de bijrijder om hem aan te moedigen de bestuurder aan te spreken en zetten we de gebruiker van lachgas weg als een ‘clown’. Bij de ontwikkeling van de campagne heeft TeamAlert jongeren actief betrokken. Zij gaven aan dat het beeld van een clown veel gebruikt wordt op social media en het een figuur is dat zij niet willen zijn. Met de boodschap ‘Word geen clown in het verkeer’ haakt TeamAlert aan bij de belevingswereld van jongeren om hiermee een krachtige sociale norm in het leven te roepen. TeamAlert heeft een grote groep jongerenwerkers bereid gevonden om deze norm onder de doelgroep te helpen zetten.

Doelgroep

De doelgroep die TeamAlert in beweging wil zetten zijn jongeren van 16 tot en met 24 jaar die lachgas gebruiken in de auto als passagier (16+) of bestuurder (18+). Het gaat hierbij om jongeren die veel en regelmatig lachgas gebruiken. 

Gedragsmechanismen

In de campagne zijn de volgende gedragsmechanismen gebruikt:

  • Sociale norm
  • Sociaal beïnvloeden via boodschappers
  • Handelingsalternatieven
  • Boosting
  • Implementatie-intentie
  • Commitment en consistentie
Deel dit artikel!