Rij Tripvrij

27 juni lanceert TeamAlert de campagne ‘Rij Tripvrij’. Met deze campagne wil TeamAlert de sociale norm zetten dat het is niet oké is om onder invloed van drugs deel te nemen aan het gemotoriseerd verkeer. De campagne is gebaseerd op het onderzoek van onze gedragswetenschapper Lieke Kreuzberg naar de beweegredenen van jongeren om drugs in het verkeer te gebruiken. Uit dit onderzoek kwamen ook motieven naar voren wanneer jongeren geen drugs in het verkeer zouden gebruiken. Deze motieven vormen de basis van de campagne.

Motieven
Middels drie animatievideo’s wordt ingespeeld op de factoren waar jongeren volgens het onderzoek rekening mee houden bij hun drugsgebruik in het verkeer. Voor een jongere is het kwijtraken van zijn of haar baan de ergst mogelijke consequentie van rijden onder invloed. Deze angst komt voort uit het risico om je rijbewijs te moeten inleveren of je VOG kwijt te raken na een politiecontrole voor rijden onder invloed. Een baan en daarmee het toekomstperspectief van een jongere is een van de weinige factoren waar jongeren rekening mee houden in hun drugsgebruik.
Daarnaast willen we door het tonen van een politiefuik en snelheidscontrole de gevoelde pakkans vergroten. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat de pakkans voor rijden onder invloed van drugs veel lager wordt ingeschat dan voor rijden onder alcohol.

Risicogedrag
TeamAlert heeft er voor gekozen om het risicogedrag van jongeren in de uitgaansscene in beeld te brengen, gevolgd door de consequenties van dit gedrag. Hiermee sluiten we aan op de sociale leertheorie van Bandura. Volgens deze theorie neem je gedrag over van een rolmodel en leer je ook van de consequenties die het rolmodel moet ondergaan. Door het risicogedrag te laten zien sluiten we aan op de belevingswereld van uitgaande jongeren, waar de campagne ook specifiek op getarget wordt.

Sociale norm
In de video’s zijn een aantal beïnvloedingstechnieken gebruikt. Zo wordt met de afsluitende zin “De meerderheid van de jongeren maakt een slimmere keuze dan Tess, wees slim, rij tripvrij” een “descriptieve norm” gesteld. Mensen zijn van nature namelijk geneigd om het gedrag aan te passen aan wat de meerderheid van de omgeving doet. Het communiceren over het feit dat de meerderheid tripvrij rijdt, helpt hier om jongeren te overtuigen dat tripvrij rijden normaal is en daarom de juiste keuze is. Behalve dat we met deze zin de norm onderstrepen, maakt deze zin ook gebruik van de “sociale bewijskracht”,  een van de zes overtuigingsprincipes van Cialdini. Het gevoel om je gedrag aan te passen naar wat de meerderheid van de mensen doet, wordt sterker op het moment dat de meerderheid gelijkgestemden zijn. Door in de video te verwijzen naar jongeren die, net als de doelgroep van de video, op een festival staan en dit in de afsluitende zin nogmaals te benadrukken met het woord ‘jongeren’ maken we gebruik van deze sociale bewijskracht.

Handelingsalternatieven
Daarnaast tonen we handelingsalternatieven voor een veilige rit naar huis. Met de handelingsalternatieven vertellen we jongeren wat ze wel zouden moeten doen, in plaats van te vertellen wat ze niet moeten doen. Ook dit is een beïnvloedingstechniek die helpt om jongeren het juiste gedrag te laten vertonen. Ook zorgen we door het positief formuleren van de boodschap dat we de weerstand tegen de boodschap zo klein mogelijk maken. Hiermee laten we zien hoe eenvoudig het is om het gewenste gedrag uit te voeren en geven we de jongeren meer controle over hun eigen gedrag.

Boodschap
Omdat we de inhoud van de video’s zo helder mogelijk wilden houden hebben we voor één boodschap gekozen. Hierdoor richten we ons in de video op drugsgebruik in combinatie met het verkeer en niet specifiek op verantwoord gebruik van drugs. We hebben meerdere scripts getoetst onder de doelgroep, bijv. een variant waarbij de drugs getest werd, maar deze werd als minder aansprekend ervaren en de essentie van de video werd niet altijd begrepen. 

Beïnvloedingstechnieken
In de campagne, die bestaat uit drie animatievideo’s, zijn de volgende beïnvloedingstechnieken gebruikt:

  • descriptieve norm
  • sociale bewijskracht
  • handelingsalternatieven
  • role modeling
  • sociale leertheorie

 

Delen gaat nooit vervelen