TeamAlert - Algemeen - Project - Eigen licentie (12)

Partnerdag jongeren & verkeersveiligheid

Prioriteiten aangeven en aanvullen met droom en ambitie
Aan de hand van 5 thema’s en een ‘overige’-poster hebben de deelnemers van de partnerdag hun top drie prioriteiten aangegeven. Aansluitend zijn ook dromen, ambities en eventuele bedreigingen beschreven. Onderstaand de thema’s op volgorde van prioritering.

1.       Afleiding

Dromen:
- Geen afleiding meer in het verkeer
- Vast onderdeel van educatie 
- Duidelijke kaders voor telefoongebruik in het verkeer
Uitdagingen: 
- Kennis van het probleem
- Effectiviteit van de interventies 
- Algemeen gebruik (verslaving) omlaag brengen
Samenvatting: 
- Inzicht in de grote van het probleem is belangrijk
- Gebruik term “Appverbod” niet dekkend voor het probleem
- Hoe kunnen we de jongeren bereiken, hun taal spreken en of de wetgeving aansluit bij de beleveniswereld van de jongeren
- Hoe kunnen we MONO laten landen?

2.       Drank en drugs

Dromen:
- Gedragen sociale norm over alcohol in het verkeer ook op drugs
- Ouders laten realiseren zich wat de risico’s zijn van alcohol en drugs
Uitdagingen:
- Zicht op het probleem van drugs in het verkeer
- Haalbaarheid van de sociale norm
- Regelgeving onvoldoende geregeld
Samenvatting:
- Focus van sessie ligt bijna volledig op drugs ipv alcohol in het verkeer
- Onderzoek naar drugs is belangrijk, er is nog te weinig bekend
- Kan de werkgever bij dit onderwerp een rol spelen? (voorbeeldfunctie)
- Ministerie moet haar verantwoordelijkheid nemen 

3.       Fietsers

Dromen:
- Iedere jongere veilig kunnen fietsen (kennis, ruimte en gedrag)
Uitdagingen:
- Opkomst van de e-bikes
Samenvatting:
- Fietsvaardigheid. Mensen met andere culturele achtergrond komen minder in aanraking met fietsen. Kinderen worden vaker gebracht naar school, waardoor ze minder fietsen
- Meer kennis over schoolfietsroutes is gewenst
- Speed pedelecs en e-bikes. Snelfietsroutes. Er wordt een trend gesignaleerd waarbij ouders vaker e-bikes aanschaffen voor jongeren. Training is gewenst
- Koppeling tussen duurzaamheid, gezondheid en veiligheid
- Onderscheid in regionale situaties

4.       Beginnende Bestuurders

Dromen:
- Gedrag als onderdeel van de rijopleiding
- Minder slachtoffers
Uitdagingen:
- Jongeren moeilijk te bereiken
Samenvatting:
- Omgang en kennis van ADAS
- Het effect van 2todrive
- Betrekken omgeving van beginnende bestuurders, bijv. ouders en werkgevers.

5.       Overig

Prio 1: Hoffelijkheid in het verkeer
Prio 2: Bezorgscooters
Prio 3: Normen en waarden in het verkeer
Dromen:
- Hoffelijkheid en normen en waarden in het verkeer
Uitdagingen:
- Ouderbetrokkenheid ook bij 12+
- Betrekken sociale omgeving
- Aanpak bezorgscooters

6.       Snelheid

Geen aanvullingen