Organisaties gaan smartphonegebruik in de auto terugdringen

In totaal 41 organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben een convenant ondertekend met een gedragscode die ertoe moet leiden dat het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer drastisch afneemt.

De ANWB, TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen tot het opstellen van dit convenant. Een groot aantal andere partijen – zoals auto- en elektronicaproducenten, werkgevers, overheden, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en communicatiepartners – ondertekenden het convenant eveneens. Zij zeggen een actieve bijdrage te leveren aan vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer.

Lees hier verder...