Beat-the-Street_Samsung-en-Veilig-Verkeer-Nederland-TeamAlert.jpg

Beat the Street

Jongeren fietsen vaak en zijn daarom een belangrijke doelgroep voor TeamAlert. Bij maar liefst 1 op de 5 fietsongelukken waar een jongere bij betrokken is, speelt smartphone gebruik een rol. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de fietsongevallen te wijten zijn aan onoplettendheid en afleiding.

Met Beat The Street maken TeamAlert en Samsung jongeren bewust van de eigen rol in het verkeer en de risico’s van afleiding op de fiets. TeamAlert gaat op school in gesprek met jongeren over hun fietsgedrag.  Door het vertonen van filmpjes via de Virtual Reality brillen van Samsung worden jongeren op uitdagende manier bewust gemaakt van gevaren in het verkeer en hun rol daarin.

Door het aanhalen van verschillende feitjes over fietsgewoontes, wordt gewerkt aan de sociale norm in de groep. Ook vergroot het de kennis van de jongeren. De VR-filmpjes geven inzicht in de eigen rol van jongeren in het verkeer. Daarnaast formuleren ze een persoonlijke, positieve gedragsintentie. Om dit extra kracht bij te zetten gaan ze met hun intentie op de foto. 

Tof, mag ik nog een keer?!
Alfrink College Zoetermeer Leerling 2017
Ik denk een volgende keer wel na voordat ik ga appen op de fiets!
Hofstad Lyceum Den Haag Leerling 2017