The Battle 1.JPG

Take Five

Het risico op een verkeersongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Daarom wil TeamAlert met het project Take Five jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer. Met name afleiding in het verkeer en de verkeersregels. 

Tijdens Take Five gaan de leerlingen door middel van vloggen, acteren of stop-motion aan de slag met het maken van een film over afleiding in het verkeer. Het onderdeel ‘Dilemma op Dinsdag’ en ‘Confession Couch’ brengt de leerlingen in gesprek over afleiding in het verkeer. Vervolgens maken zij per groep hun eigen film en dagen zij zichzelf en hun kijkers uit voor een challenge.

Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brengen leerlingen de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

Wow wat is dit?! Ik heb hier echt veel van geleerd.
LMC VMBO Zuid Leerling, mei - 2017
Cool, vloggen is echt leuk!
Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht Leerling, juni - 2017