Your Message 3.jpg

The Battle

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 24 jaar ongeveer drie keer zo groot als voor de ervaren verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Met het project The Battle wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen te formuleren die in het teken staat van verkeersveilig gedrag.

Het interactieve onderdeel ‘Tijdstrijd!’ speelt in op de reactiesnelheid. Door jongeren te laten zien in welke mate afleiding de reactietijd beïnvloedt, merken zij zelf welk gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

We zouden vaker dit soort lessen moeten hebben!
Stanislas College School, februari - 2017
Komen jullie volgende week weer?
Stanislas College School, februari - 2017