TeamAlert - Alcohol en Drugs - BobZone - Eigen licentie (1)

Bobzone

Bijna 20% van de verkeersdoden en ernstig gewonden wordt veroorzaakt door alcohol in het verkeer. Als jongeren drie glazen alcohol op hebben, verhoogt het ongevalsrisico maar liefst met 100%. TeamAlert wil met haar project Bobzone jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer door alcoholgebruik.

Bobzone is voor grootschalige indoor evenementen. Voor outdoor festivals heeft TeamAlert het project Bobtival. Jongeren worden tijdens Bobzone aangesproken door voorlichtingsmedewerkers van TeamAlert en gaan in gesprek over alcohol in het verkeer. Daarnaast bevat Bobzone een spelelement waarbij de alertheid van de Bob getest wordt door middel van een menselijk whac-a-mole spel.

De nuchtere bestuurder wordt tijdens Bobzone in het zonnetje gezet. De Bob krijgt aan het begin van de avond een stempel, dit herinnert hem aan de gemaakte afspraak: 100% Bob is 0% op. Zijn vrienden/vriendinnen vullen een kennisquiz in over alcohol in het verkeer. Als de Bob aan het einde van de avond 0% blaast wordt hij beloond met een Bob-sleutelhanger. Met jongeren die aan het einde van de avond toch hebben gedronken gaan de uitvoeringsmedewerkers het gesprek aan en worden handelingsalternatieven aangeboden, zoals het regelen van een taxi.

Uit onderzoek van TeamAlert naar het project Bobzone blijkt dat de helft van de jongeren door deelname meer is gaan nadenken over zijn of haar rol in het verkeer. Een ruime meerderheid van de jongeren geeft aan tijdens het project nieuwe informatie te hebben gehoord en te hebben geleerd van het project.

Mijn moeder gaat wel met alcohol op achter het stuur, ik denk een generatiekloof, want ik doe dat niet!
We Love Apres-ski, Nieuw-Vennep festival, maart - 2017
Je inzetten als Bob wordt ook beloond, en geen kater.
20ft. Festival festival, november - 2016