TeamAlert - Beginnend Bestuurder - Blikveld - Eigen licentie (1)

Blikveld

De auto is nog altijd doodsoorzaak nummer één onder jongeren. Net zoals in 2016 zijn er in 2017 ongeveer drie keer zoveel jongeren in de auto verongelukt als op de fiets (34 om 11). Bron: SWOV, 2018. In totaal zijn er bijna één miljoen beginnende bestuurders in Nederland. Zij zijn een risicogroep vanwege twee belangrijke oorzaken: gebrek aan rijervaring en risicovol gedrag dat kenmerkend is voor jongeren. 
 
TeamAlert maakt met haar projecten jongeren bewust van de gevaren die zij lopen in het verkeer als beginnend bestuurder. Blikveld is geschikt voor het mbo, hbo en universitair onderwijs.

Twee modules: Vooruitblik en Blikopener

TeamAlert biedt het project Blikveld aan met twee modules, welke inspelen op beide oorzaken. Module 1: ‘Vooruitblik’ richt zich op het gebrek aan rijervaring. In een korte introductie maakt TeamAlert jongeren bewust van hun kwetsbare positie als beginnende bestuurder. Vervolgens leren jongeren door middel van  een bewezen effectieve videotraining risico’s op de weg beter in te schatten. De training kunnen leerlingen onder begeleiding van medewerkers van TeamAlert maken via een laptop of tablet. 
 
De jongeren krijgen acht verschillende verkeerssituaties te zien, waarbij zij moeten voorspellen hoe een situatie af zou kunnen lopen. Hiermee trainen zij vaardigheden die lastig zijn voor jongeren, waaronder vooruitdenken in het verkeer. Elke situatie wordt ingeleid met een filmpje waarin je actief deelnemer bent op de weg. Het beeld gaat voordat er een incident plaatsvindt op zwart. Aan de deelnemer wordt gevraagd om de mogelijke gevaren in te schatten en op te sommen.
 
Module 2 genaamd ‘Blikopener’ richt zich op gedrag dat veel jonge bestuurders vertonen: te hard rijden. Jongeren praten aan de hand van quizvragen over hun eigen ervaring. Door een rollenspel te spelen leren zij zich in te leven in anderen en overtuigen zij zichzelf vanuit deze rol van het gewenste gedrag: je houden aan de maximale snelheid. Tot slot gaan de jongeren een deal aan met zichzelf om veiliger deel te nemen aan het verkeer.