TeamAlert - Gezonde Levenstijl - #7dagenwater -

#7dagenwater

Jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn zich vaak nog (te) weinig bewust van de voordelen van het drinken van water. Aan de hand van de #7dagenwater toolbox, vergroot TeamAlert het bewustzijn van jongeren rondom water drinken. Het doel is jongeren laten ervaren dat water drinken gezond, leuk én gemakkelijk is! In de toolbox zijn verschillende onderdelen opgenomen om de kennis en houding van jongeren met betrekking tot water drinken positief te beïnvloeden. Jongeren worden aan de hand van de onderdelen in de toolbox actief aan het denken gezet.

De toolbox is een pakket dat uit verschillende ingrediënten bestaat voor een leuke projectweek op bijvoorbeeld school. De toolbox is bedoeld voor gemeenten, JOGG-regisseurs en scholen die iets willen doen rondom het thema water drinken en behoefte hebben aan handvatten omtrent dit onderwerp.

In de toolbox zijn negen onderdelen opgenomen, die naar eigen keuze ingezet kunnen worden. Acht van deze onderdelen zijn kant-en-klare tools die in verschillende varianten op scholen ingezet kunnen worden in het kader van #7dagenwater. Het negende onderdeel is Spraakwater, een aanvullend voorlichtingsproject dat extra ingekocht kan worden om op festivals en (sport)evenementen uit te voeren.

Omdat enthousiasme en betrokkenheid vanuit de doelgroep belangrijke randvoorwaarden zijn voor het laten slagen van het project #7dagenwater, sluiten alle onderdelen goed aan bij de belevingswereld van de jongeren. Zo bevatten humor, leiden tot interactie binnen de doelgroep en er is ruimte voor creativiteit vanuit de jongeren zelf. Daarnaast zijn binnen (een deel van) de onderdelen bewezen mechanismen voor gedragsbeïnvloeding opgenomen. Deze combinatie van elementen zorgt voor een aantrekkelijk én doeltreffend aanbod, dat op maat kan worden ingezet op scholen en sportclubs.