TeamAlert - Gezonde leefstijl - De Gezonde Supermarktcoach - Eigen licentie

De Gezonde Supermarktcoach

Jongeren maken dagelijks veel verschillende voedingskeuzes. Deze keuzes worden vaak vanuit gewoontegedrag gemaakt: op de automatische piloot, zonder al te veel afweging vooraf. Een gevolg hiervan is dat een aanzienlijk deel van de jongeren ongezonde keuzes maakt rondom voeding.

Met “De Gezonde Supermarktcoach” maakt TeamAlert jongeren bewust van het belang van gezonde voeding en verantwoorde drankjes. Daarnaast laat TeamAlert zien wat jongeren zélf kunnen doen om op dagelijkse basis makkelijker gezonde keuzes te maken.

Met het project 'De Gezonde Supermarktcoach' wordt een setting gecreëerd waarin jonge supermarktmedewerkers een voorbeeldrol innemen bij het bevorderen van gezonder eet- en drinkgedrag van leeftijdsgenoten. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van peer-educatie. In dit geval zijn de gezonde supermarktcoaches de peers.

De supermarktmedewerkers worden door TeamAlert getraind in het geven van een workshop over (on)gezonde voedingskeuzes in de supermarkt aan middelbare scholieren. Door de workshop plaats te laten vinden op de plek waar jongeren dagelijks hun keuzes in voeding maken, wordt het effect van de workshop versterkt. Na de training krijgen de deelgenomen medewerkers de titel ‘Gezonde Supermarktcoach’ en kunnen zij het project zelfstandig draaien in de supermarkt.

In de workshop zijn verschillende beïnvloedingsmechanismen opgenomen. Zo formuleren de scholieren tijdens de workshop een persoonlijk voornemen dat betrekking heeft op het eten van gezonde tussendoortjes. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen de juiste handvatten om gezonde(re) voedingskeuzes te maken in de supermarkt.

Doordat de Gezonde Supermarktcoaches in de betreffende supermarkt werken, komen zij de scholieren ook na de workshop in de supermarkt tegen. De leerlingen worden zodoende ook na deelname aan de workshop herinnerd aan het belang van het maken van gezonde voedingskeuzes. In de toolbox die deelnemende supermarkten ontvangen, zitten verschillende materialen, zoals posters, die in de weken na de workshop in de supermarkt blijven hangen om het effect van het project te verlengen.