TeamAlert - Veilig fietsgedrag - Your Message - Eigen licentie (6)

Your Message

Onderzoek van SWOV wijst uit dat jongeren een kwetsbare groep zijn in het verkeer. Daarnaast raken jongeren steeds vaker betrokken bij (ernstige) verkeersongevallen. Het aantal jongeren dat bij ongevallen betrokken raakte lag in de eerste helft van 2017 op 3.073, een stijging van liefst 18 procent ten opzichte van de eerste helft van 2014 (2.612 jongeren). Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief. Met het project Your Message wil TeamAlert jongeren en studenten bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Tijdens Your Message gaan jongeren aan de slag met actuele verkeersproblemen. Zij kiezen zelf een belangrijk verkeersonderwerp waar zij een campagneplan voor gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld afleiding, alcohol of fietsverlichting. Ze gaan aan de slag met een poster, slogan en gadget. Met het campagneplan moeten zij medestudenten overtuigen zich veiliger te gedragen in het verkeer. Het beste campagneplan kan daadwerkelijk ontwikkeld worden, zodat de boodschap verder wordt verspreid op school.

Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brengen studenten de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties. Na afloop van het project beschikken de leerlingen over voldoende kennis om zelf bewuste keuzes omtrent verkeersveiligheid te maken. Your message kan uitgevoerd worden op middelbare scholen (bovenbouw), mbo-scholen en praktijkscholen. 

Als we deze campagne echt mochten uitvoeren dan zouden we net zulke leuke workshops geven als jullie!
Veiligheid College Leerling, februari 2017
Dit is echt super leuk om te doen!
MBO Zuid- Oost, Amsterdam Leerling, mei 2017