TeamAlert - Alcohol en Drugs - Bobtival  - Eigen licentie (4)
TeamAlert - Alcohol en Drugs - Bobtival  - Eigen licentie (4)

Bobtival

Bijna 20% van de verkeersdoden en ernstig gewonden wordt veroorzaakt door alcohol in het verkeer. Als jongeren drie glazen alcohol op hebben, verhoogt het ongevalsrisico met 100%. Met Bobtival wil TeamAlert jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Bobtival is voor festivals. Voor indoor evenementen heeft TeamAlert het project Bobzone. Voorlichtingsmedewerkers van TeamAlert lopen tijdens Bobtival met een mobiele Bobkar rond op festivals om Bobs aan te spreken. Als de Bob belooft geen alcohol te drinken, krijgen hij en zijn vrienden een Bob gadget. Hiermee laten de vrienden zien dat ze gezamenlijk hebben nagedacht over een veilige terugreis. Daarnaast vult de vriendengroep een kennisquiz in. Blaast de Bob aan het einde van de avond 0%? Dan ontvangt hij een Bob-sleutelhanger.

Met jongeren die aan het einde van de avond toch hebben gedronken, gaan de uitvoeringsmedewerkers het gesprek aan en worden handelingsalternatieven aangeboden, zoals het regelen van een taxi.

Uit onderzoek van TeamAlert naar het project Bobtival blijkt dat de helft van de jongeren door deelname meer is gaan nadenken over zijn of haar rol in het verkeer. Een ruime meerderheid van de jongeren geeft aan tijdens het project nieuwe informatie te hebben gehoord en te hebben geleerd van het project.

 

Wow, ik heb vandaag echt iets geleerd, dankjewel.”
Bregepop, Scharsterbrug Festival, april - 2017
Een stap naar een veilige wereld begint met een bob.
Rebirth Festival Festival, April - 2018