TeamAlert - Alcohol en Drugs - BobZone - Eigen licentie (1)

Bobzone

Bijna 20% van de verkeersdoden en ernstig gewonden wordt veroorzaakt door alcohol in het verkeer. Als jongeren drie glazen alcohol op hebben, verhoogt het ongevalsrisico maar liefst met 100%. TeamAlert wil met haar project Bobzone jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer door alcoholgebruik.

Bobzone is voor indoorevenementen. Voor outdoorfestivals heeft TeamAlert het project Bobtival. Jongeren worden tijdens Bobzone aangesproken door voorlichtingsmedewerkers van TeamAlert en gaan in gesprek over alcohol in het verkeer. 

Als de Bob belooft geen alcohol te drinken, krijgen hij en zijn vrienden een stempel. Hiermee laten de vrienden zien dat ze gezamenlijk hebben nagedacht over een veilige terugreis. Daarnaast vult de vriendengroep een kennisquiz in en kunnen zij meedoen met het vriendenspel. Het vriendenspel is in het leven geroepen om de Bob op een leuke manier nuchter te houden. Zo worden zowel de Bob als zijn vrienden optimaal betrokken bij het project. Als de Bob aan het einde van de avond 0% blaast wordt hij beloond met een Bobsleutelhanger. Met jongeren die aan het einde toch hebben gedronken, gaan de uitvoeringsmedewerkers het gesprek aan en worden handelingsalternatieven aangeboden, zoals het nemen van een taxi.

Uit onderzoek van TeamAlert naar het project Bobzone blijkt dat de helft van de jongeren door deelname meer is gaan nadenken over zijn of haar rol in het verkeer. Een ruime meerderheid van de jongeren geeft aan tijdens het project nieuwe informatie te hebben gehoord en te hebben geleerd van het project.

Mijn moeder gaat wel met alcohol op achter het stuur, ik denk een generatiekloof, want ik doe dat niet!
We Love Apres-ski, Nieuw-Vennep
Als Bob word je ook beloond en je hebt geen kater!
20ft. Festival