bumper_TDA_Tekengebied 1 kopie 3.jpg

The Day After

Interventies gericht op het tegengaan van drank- en drugsgebruik in het verkeer, hebben de meeste kans van slagen als jongeren de grens naar gebruik in het algemeen of de grens naar gebruik in het verkeer nog niet over zijn. Het is namelijk veel lastiger om bestaand gedrag af te leren. (TeamAlert, 2017) Daarnaast vervagen grenzen zodra risicogedrag vaker is uitgevoerd. Om hier op in te spelen, heeft TeamAlert in samenwerking met het Trimbos-instituut het project 'The Day After' ontwikkeld. Met het project wil TeamAlert jongeren bewustmaken van het belang van zelfcontrole. Door jongeren hierin te trainen weten ze in de toekomst verleidingen, zoals drugsgebruik in het verkeer, beter te weerstaan.

The Day After is gebaseerd op de populaire escape rooms. Een escape room is een interactief ontsnappingsspel waarbij deelnemers door middel van codes, aanwijzingen, puzzels en raadsels een oplossing vinden om uit de ruimte te kunnen ontsnappen. In het eerste projectonderdeel van The Day After staan educatieve spellen centraal die gericht zijn op het overdragen van kennis over de thema’s zelfcontrole, wilskracht en weerstaan van verleidingen. Na dit onderdeel vullen de deelnemende jongeren een persoonlijkheidsquiz in waar karaktereigenschappen uitkomen. De uitvoeringsmedewerkers van TeamAlert focussen zich vervolgens op de positieve karaktereigenschappen, die de jongeren helpen bij het weerstaan van verleidingen en het hebben van zelfcontrole.

Tijdens het tweede projectonderdeel voeren de leerlingen een groepsgesprek. In dit gesprek worden de jongeren bewust van hun eigen kwaliteiten die zij kunnen gebruiken om verleidingen in de toekomst te weerstaan. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van het gedragsmechanisme self-persuasion. Tot slot maken de deelnemers een individueel stappenplan met een concreet doel om een verleiding in de toekomst te weerstaan. Het formulier is opgebouwd vanuit verschillende gedragsmechanismes en principes over gedragsverandering. Dit verhoogt de betrokkenheid van de jongeren om zich aan hun eigen gestelde doel te houden.

Om tot effectieve gedragsverandering te komen, is het project opgebouwd aan de hand van de theorie van gepland gedrag (Azjen, 2005). Deze theorie stelt dat de kans op effectieve gedragsverandering het sterkst is wanneer er kennisoverdracht is, de attitude en sociale norm positief beïnvloed worden en de eigen effectiviteit van de jongeren wordt versterkt. TeamAlert heeft er voor gekozen om het thema ‘zelfcontrole’ centraal te stellen in plaats van verdovende of stimulerende middelen. In een schoolproject kan het thema 'drank of drugs' risicojongeren mogelijk inspireren tot experimenteren met deze middelen (Onrust et al., 2016).

Het was duidelijk en heel leerzaam.
Jongen 18 jaar
Ik vond het super leuk om te doen!
Meisje 17 jaar