Witte Waas

Uit onderzoek van TeamAlert uit 2017 is gebleken dat ruim 68% van de jongeren denkt dat het drugsgebruik de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Hiervan ervaart 71.6% van de jongeren het gebruik van drugs in hun eigen omgeving. Ook combineert 6 op de 10 drugs gebruikende uitgaanders wel eens drugs met elkaar en/of met alcohol. Gecombineerd drugsgebruik, of alcohol in combinatie met drugs, vergroot de kans op een ernstig ongeval maar liefst 20 tot 200 keer (Bron: SWOV, 2015). Jongeren zijn hierbij een risicodoelgroep: ze gaan graag uit en experimenteren met drugs en/of alcohol. Daarnaast hebben jongeren weinig kennis over de gevaren van drugs in het verkeer. Tijdens de Witte Waas maakt TeamAlert jonge festivalbezoekers (18-24 jaar) bewust van de gevaren van drugs, in combinatie met alcohol, in het verkeer.

De Witte Waas is de wazige gemoedstoestand waarin je verkeert als je drank en/of drugs gebruikt. Op festivals spreekt TeamAlert feestende jongeren hierover aan. Witte Waas bestaat uit twee onderdelen: het aanspreken van jongeren en de ‘Witte Waastent’. Bij het aanspreken van jongeren staat het delen van kennis en het bespreken van de sociale norm centraal. De aangesproken jongeren worden uitgenodigd voor het tweede projectonderdeel: de Witte Waastent.

In de Witte Waastent ontvangen jongeren een flyer met feiten, fabels, informatie over drugs en veilige handelingsalternatieven en een gadget na afloop. De jongeren doorlopen een route waarbij er wordt ingespeeld op verschillende gedragsmechanismen. De route die de jongeren doorlopen is afhankelijk of jongeren al een veilige rit hebben geregeld. Bij een onveilige manier hebben ze een gesprek in de tent met de volgende medewerker, die hen overtuigt om op een veilige manier thuis te komen. De medewerker maakt daarbij onder andere gebruik van de sociale norm en kennisoverdracht. De jongeren gaan vervolgens een fysieke deal aan om hun voornemen voor het goede gedrag te bekrachtigen. Ten slotte is er een fotomoment, waarmee jongeren laten zien dat ze veilig thuiskomen. De fotobox stuurt automatisch de gemaakte foto via mail naar de jongeren toe en draait direct een fysieke foto uit. Deze foto en de gadget dienen als herinnering en als beloning voor de gemaakte deal.

Waar is de haas? Goed bezig TeamAlert.
Harmony Hardcore Festival, juni - 2017
I love the Netherlands and the fact they have people like you at festivals.
Heaven Open Air Festival, mei- 2018