TeamAlert - Veilig fietsgedrag - Kruispunt - Eigen licentie (9)

Kruispunt Vuurwerk

De meeste ongelukken met vuurwerk vinden plaats onder jongeren. Daarom gaat TeamAlert met het project Kruispunt Vuurwerk naar middelbare- en mbo-scholen om leerlingen bewust te maken van de risico's en bezwaren rondom het afsteken van (illegaal) vuurwerk. 

Kruispunt Vuurwerk is een project waarbij leerlingen in de setting van een nagemaakt kruispunt debatteren over hun eigen gedrag rondom vuurwerk. Aan de hand van stellingen brengt een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang over (illegaal) vuurwerkgebruik. Naast dat de jongeren hun eigen mening mogen geven over vuurwerk, orden ze getriggerd zich in te leven in andere partijen zoals wijkbewoners, hulpdiensten of de gemeente. Hoe kijken zij tegen de jaarwisseling aan?

Het project Kruispunt Vuurwerk beïnvloedt succesvol de gedragsfactoren kennis en intentie. Na afloop van het project beschikken de leerlingen over voldoende kennis om zelf bewuste keuzes
omtrent vuurwerk te maken. Daarnaast is er een positieve houding tot stand gebracht richting het vertonen vuurwerkveilig gedrag en hebben ze gedragsregels opgesteld voor een veilige en plezierige jaarwisseling.