vuurwerk afsteken - TeamAlert.jpg

Slopen = kopen

Veiligheid op straat is belangrijk. Belangrijk, omdat iedereen die zich er begeeft, zich prettig moet voelen. Een van de voorwaarden om daarvoor te zorgen, is dat er rekening met elkaar gehouden wordt en dat iedereen zich houdt aan bepaalde normen en waarden. Voor jongeren willen deze normen en waarden nog wel eens vervagen. Hierdoor handelen ze anders dan soms gewenst is. Als gekeken wordt naar onveilige situaties in Nederland concludeert het OVV (2017) dat het vieren van oud & nieuw het grootste risico-evenement van Nederland is. Twee dagen lang is er een verveelvoudiging van letsel, brandstichting, vernieling en openlijk geweld. Vanaf het moment dat vuurwerk verkrijgbaar is worden al vele meldingen van overlast gedaan. 

Campagne 
Om overlast in de openbare ruimte tegen te gaan heeft TeamAlert een campagne ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. De campagne bestaat uit een on- en offline gedeelte. De campagne maakt jongeren bewust van de gevolgen van vandalisme en biedt handelingsalternatieven. Drie weken van te voren gaat de online campagne lopen. Deze richt zich op de sociale omgeving. Deze online campagne wordt drie dagen voor de jaarwisseling, het moment dat je vuurwerk kan kopen, versterkt door een aanvullende campagne in de fysieke ruimte. 

Online campagne 
De online campagne bestaat uit een tweetal video’s welke drie weken voorafgaand de jaarwisseling op social media gepromoot worden. De video’s worden opgebouwd aan de hand van de sociale leertheorie van Bandura. In de video’s zie je jongeren die eerder in aanraking zijn gekomen met Bureau Halt. Deze ‘peervoorlichters’ vertellen in de video’s waarom ze zijn opgepakt. Ze tonen spijt en vertellen wat de gevolgen van hun gedrag is geweest. Ze laten zien dat ze nu het gewenste gedrag vertonen en hoe ze dit volhouden. Door ook de hoogte van de boete te benoemen wordt gebruik gemaakt van het principe loss aversion. Dit is een onbewuste, maar krachtige neiging om (mogelijk) verlies te voorkomen. Iedere video wordt afgesloten met een duidelijk handelingsalternatief. De handelingsalternatieven verschillen per video om de eigen effectiviteit te vergroten. 

Offline campagne 
De doelgroep is erg gevoelig voor de aanwezigheid van peers. Jongeren vertonen vaker risicovoller gedrag wanneer zij samenzijn met vrienden. Gesteld kan worden dat deze jonge doelgroep gevoelig is voor de sociale controle die in de groep heerst en hun gedrag hierop aanpast. Met de overredingsboodschap wordt op dit gegeven ingespeeld door het creëren van extra sociale controle, doormiddel van het succesvolle mechanisme priming. Jongeren die zich bekeken voelen houden zich beter aan de geldende regels en sociale normen (Goudappel Coffeng 2014). Voor de overredingsboodschap worden daarom de ogen van de jongeren uit de online video’s gebruikt. Deze extra herkenning zou jongeren kunnen herinneren aan de gevolgen van het ongewenste gedrag. Onder de afbeelding van de ogen wordt in grote letters de boete van de desbetreffende peer beschreven en de pay off: Slopen = kopen.

Meer bekijken? Zie ook Studio Flits! Vuurwerk

Onze partners

Meer projecten

Delen gaat nooit vervelen

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld