Verdovende middelen XTC TeamAlert.png

Verdovende middelen

  • Naar schatting is 20% van de verkeersdoden in Nederland gerelateerd aan alcohol, al dan niet in combinatie met drugs. Bron: Swov
  • Drugs (in combinatie met alcohol) in het verkeer zorgen ervoor dat de kans op een ongeval met 200 keer toeneemt. Bron: Swov
  • Jaarlijks komen ongeveer 80 mensen om door drugsgebruik in het verkeer. Bron: Jellinek
TeamAlert maakt met haar projecten en (online)activiteiten jongeren bewust van de gevaren van het gebruik van verdovende middelen in het verkeer. Dit doet TeamAlert door actief in te spelen op de kennis en houding van jongeren ten aanzien van drugs en alcohol in het verkeer.

Aanleiding
TeamAlert vindt het belangrijk om jongeren bewust te maken van de gevaren van drugs en alcohol in het verkeer. De jongerenorganisatie heeft samen met andere organisaties, zoals Veilig Verkeer Nederland, gewerkt aan een sociale norm rondom alcohol in het verkeer: Bob. En met succes! Het aantal (jonge) overtreders dat met alcohol op achter het stuur kruipt is – mede dankzij Bob – de afgelopen jaren gehalveerd.

Sociale norm
Waar de sociale norm rondom alcohol de goede kant op beweegt, lijkt het volgens TeamAlert steeds gebruikelijker voor jongeren om drugs te gebruiken. TeamAlert ziet recente inzichten, uit eigen onderzoeken, als belangrijke indicatoren om extra in te zetten op voorlichting over drugs in het verkeer. Naast informeren, biedt TeamAlert jongeren tijdens haar projecten handelingsalternatieven om drugsgebruik in het verkeer te voorkomen. Ook zet TeamAlert zich actief in om een nieuwe sociale norm neer te zetten rondom dit thema.

Verdovende middelen

Projecten en video's
Delen gaat nooit vervelen

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de nieuwsbrief