Verdovende middelen Witte Waas Bubble booth TeamAlert.jpg

Witte Waas

Naar schatting is 10% tot 50% van de verkeersongevallen te wijten aan deelnamen onder invloed van verdovende middelen. Gecombineerd drugsgebruik of alcohol in combinatie met drugs, vergroot de kans op een ernstig ongeval maar liefst met 200 keer. Jongeren zijn hierbij een risico- doelgroep: ze gaan graag uit en experimenteren met drugs en/of alcohol. Daarnaast hebben jongeren weinig kennis over de gevaren van drugs in het verkeer.

Tijdens de Witte Waas maakt TeamAlert jongeren bewust van de gevaren van drugs, in combinatie met alcohol, in het verkeer. De Witte Waas is de wazige gemoedstoestand waarin je verkeert als je drank en/of drugs gebruikt. Op festivals spreken voorlichtingsmedewerkers feestende jongeren hierover aan. Doel is dat jongeren het vanzelfsprekend vinden dat de bestuurder nuchter is en dat ze afspreken om veilig thuis te komen. Door vrienden te betrekken in het gesprek wordt ingespeeld op het sociale aspect: groepsdruk, de sociale norm en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige terugreis

De Witte Waas Bubble Booth staat centraal in het project. Jongeren krijgen kauwgom uitgereikt waarmee ze een grote bel mogen blazen en hiermee op de foto gaan in de Bubble Booth. Op deze manier wordt een link gelegd naar het kauwgumkauwen en de ‘klapperkaak’ die ontstaat bij bijvoorbeeld XTC-gebruik. De jongeren mogen op de foto in de Bubble Booth als zij beloven drugs- en alcoholvrij terug naar huis te gaan.

Waar is de haas? Goed bezig TeamAlert.
Harmony Hardcore Festival, juni - 2017
I’ve been everywhere in the world on festivals, no where there is something like what you do. Great!
Awakenings Festival, januari - 2017