deel.jpg

Word geen clown in het verkeer

Het afgelopen jaar is het gebruik van lachgas in het algemeen en lachgas in het verkeer veel in het nieuws. TeamAlert wil samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal slachtoffers in het verkeer door lachgas terugdringen. Begin vorig jaar zijn daarom focusgroepen gehouden met de doelgroep over lachgas in het verkeer en hun motieven. TeamAlert heeft de aanbevelingen uit dit onderzoek verwerkt in een communicatiestrategie. Het resultaat is de sociale norm campagne: "Rij Ballonvrij".

Omschrijving campagne

Op 19 november 2020 start TeamAlert met de campagne om lachgasgebruik in het verkeer tegen te gaan. De campagne richt zich op zowel bestuurders als passagiers die lachgas gebruiken tijdens het rijden en zet sterk in op het zetten van een wenselijke sociale norm. De campagne is een breed pakket aan onderdelen die jongeren aansporen tot verkeersveilig gedrag. Aller- eerst bestaat de campagne uit een video waarin gebruik wordt gemaakt van sociaal beïnvloeden. Tevens spoort de video specifiek passagiers aan om bestuurders aan te spreken op ongewenst gedrag.

De campagnevideo sluit sterk aan bij de belevingswereld van jongeren. De auto is de plek waar veel jongeren lachgas gebruiken en is daarom herkenbaar. Daarnaast maakt de campagne als beeldmerk gebruik van een clown. Het beeld van een clown wordt op dit moment door jongeren veel gebruikt op social media en is een figuur dat jongeren niet willen zijn.

Op de campagnewebsite www.rijballonvrij.nl staat vanaf 19 november de aanvullende informatie om passagiers handvatten mee te geven die hen helpen om de bestuurder aan te spreken op het ongewenste gedrag. Op het platform zijn concrete handelingsalternatieven te vinden en tips & tricks die helpen om het gewenste gedrag te vertonen.

Toolkit

Onderdeel van de campagne is een toolkit welke gemeenten en provincies kunnen inzetten om de sociale norm te versterken. In deze toolkit zitten verschillende socialmediauitingen, posters maar ook de campagnevideo. Deze toolkit is vanaf 19 november te downloaden. Het is mogelijk om deze toolkit per gemeente te personaliseren. De sociale norm wordt dan op verschillende uitingen aangepast naar bijvoorbeeld; Ik rij ballonvrij in ‘Den Haag’. Deze gepersonaliseerde uitingen kan je aanvragen via communicatie@teamalert.nl.

Social norm campagne in de regio

Daarnaast is het ook mogelijk om in de periode vanaf 19 november tot en met 20 januari 2021 een socialmediacampagne bij TeamAlert af te nemen in een desgewenste regio. De verschillende campagne onderdelen worden dan uitgezet via Facebook en Instagram in een gebied naar keuze. De campagne wordt aangevuld met gepersonaliseerde uitingen zoals hierboven beschreven. Deze campagne wordt wekelijks gemonitord voor het beste resultaat en na afloop stuurt TeamAlert een rapport met de behaalde resultaten.

Delen is fijn!