Florien Huizinga

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs

 1. Home
 2. Kenniscentrum
 3. Kwetsbare verkeersdeelnemers
 4. Verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs
11 oktober 2022 Florien Huizinga

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de aandacht voor verkeersveiligheid op middelbare scholen. Het onderzoek achterhaalt hoe er invulling kan worden gegeven aan verkeersveiligheid voor middelbare scholieren, waarbij zowel het perspectief van scholieren als dat van afnemers (docenten en schoolbestuurders) is onderzocht. De onderzoeken zijn een combinatie van deskresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit focusgroepen met scholieren en interviews met docenten en schoolbestuurders, het kwantitatieve onderzoek uit vragenlijsten die door scholieren en docenten en bestuurders zijn ingevuld.

Resultaten in het kort:

 • Uit de deskresearch bleek onder andere dat aandacht voor de verkeersveiligheid van middelbare scholieren noodzakelijk is, vanwege het aantal verkeersdoden- en ongevallen in deze leeftijdscategorie. Hierbij moet worden ingezet op kennis, overtuigingen en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor veilige verkeersdeelname. De educatie zou zich moeten richten op de vervoersmiddelen fiets, auto en scooter.
 • Voor scholieren is het belangrijk dat de inhoud van verkeerseducatie aansluit op hun leefwereld. Zo moet het programma vrijblijvend aanvoelen en is een nadruk op praktijk en interactie belangrijk. Scholieren vinden dat er elk leerjaar aandacht voor verkeersveiligheid zou moeten zijn. De start van een nieuw schooljaar en de winterperiode zijn relevante momenten om verkeerseducatie aan te koppelen.
 • Uit de toetsingen onder docenten en schoolbestuurders bleek dat scholen de lessen interessant kunnen maken door gebruik te maken van spelvormen, interactie en praktische lessen. Vanwege praktische redenen, zoals gebrek aan tijd en het volle lesprogramma, wordt er vooral mogelijkheid gezien in het uitbesteden van de verkeerseducatie aan externe partijen.

Aanbevelingen
Vanuit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan. In de onderzoeken zijn deze volledig uitgeschreven, in het kort zijn dit:

 • Ondersteun scholen om (meer) aandacht te geven aan verkeersveiligheid. Stimuleer een gelijke mate van aandacht voor verkeersveiligheid voor alle leerlingen en alle leerjaren.
 • Motiveer jongeren tot veilig verkeersgedrag
 • Maak verkeerseducatie aantrekkelijk, praktisch en relevant
 • Betrek de sociale omgeving van jongeren bij verkeerseducatie
 • Onderzoek best practices in organiseren van verkeerseducatie

 

Wil je meer weten over verkeerseducatie en de volledige resultaten en aanbevelingen lezen? Download dan een van de onderzoeksrapporten of de samenvatting van het onderzoek.

Een keer vrijblijvend sparren over scholieren en verkeerseducatie? Neem dan contact op met onze adviseur.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.