De speekseltest

  1. Home
  2. Voor jongeren
  3. De speekseltest

Sinds 1 juli 2017 is de speekseltest ingevoerd: een test waarmee de politie in het verkeer eenvoudiger op drugsgebruik kan gaan controleren. Hoe werkt dit nu precies? En wat zijn de regels? Je leest ze hieronder.

Q: Is rijden onder invloed van drugs toegestaan?

A: Nee. Het is verboden om onder invloed van drugs aan het verkeer deel te nemen.

Q: Wat is er veranderd sinds 1 juli 2017?

A: Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke limieten voor het gebruik van drugs in het verkeer. Het gaat hierbij om de stoffen: amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GBL (andere vorm van GBL) en 1,4-butaandiol. Worden deze wettelijke limieten overschreden, terwijl er aan het verkeer wordt deelgenomen, dan is dit strafbaar. Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat het rijden onder invloed ervan niet is toegestaan. Hetzelfde geldt ook voor het rijden onder invloed van geneesmiddelen.

Q: Wanneer kan ik na drugsgebruik weer rijden?

Q: Gelden de nieuwe regels ook voor bestuurders die een drug als geneesmiddel gebruiken?

A: De nieuwe wetgeving maakt momenteel nog geen onderscheid tussen medicinale drugsgebruikers en verkeersdeelnemers die om andere redenen drugs tot zich nemen. Vanaf 1 juli, geldt er – net zoals nu al het geval is – geen uitzondering voor medicinale drugsgebruikers, ook niet wanneer zij bij een aanhouding een medische verklaring (kunnen) overleggen.

Q: Welke sanctie(s) staat er op het rijden onder invloed van drugs?

A: Het Openbaar Ministerie kan bij de rechter een geldboete van maximaal €8.200,- en/of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden eisen voor overtreding van deze wet. Daarnaast kan er, vanaf de tweede veroordeling, overgegaan worden tot een rijontzegging van maximaal vijf jaar.

Q: Hoe wordt drugsgebruik gemeten?

A: Er zijn bij het staande houden van een bestuurder twee manieren om te controleren of er drugs zijn gebruikt: een speekseltest en/of een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties. Een speekseltest laat snel en eenvoudig zien of er drugs zijn gebruikt. Is die test positief, dan vraagt de politie de verdachte om medewerking aan een bloedonderzoek. Het afgenomen bloed stuurt de politie naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of andere laboratoria in Nederland. Hier wordt onderzocht of en welke hoeveelheden meetbare stoffen er in het bloed zitten. Het bewijs voor het overschrijden van de limieten wordt geleverd door de uitslag van het bloedonderzoek.

Q: Welke soorten drugs meet de speekseltester?

A: De stoffen THC, cocaïne, amfetamine-achtige stoffen en opiaten zoals morfine en heroïne kunnen door de speekseltest getraceerd worden.

Q: Wat gebeurt er als de speekseltest positief is?

A: Bij een positieve speekseltest volgt altijd een vervolgonderzoek, bestaande uit een bloedonderzoek.

Q: In welke verkeerssituaties kan de politie de speekseltest inzetten?

A: De speekseltest kan worden ingezet en uitgevoerd, zodra de politie een aanwijzing heeft dat er drugs zijn gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld ingegeven worden door bepaalde uiterlijke kenmerken.

Q: Mag een bestuurder weigeren mee te werken aan een speekseltest?

A: Nee, wanneer een bestuurder aan een speekseltest onderworpen wordt, is hij verplicht om daaraan mee te werken. Doet hij dit niet, dan kan hem bevolen worden medewerking te verlenen. Mocht hij dan alsnog weigeren, dan wordt daarvoor proces-verbaal opgemaakt.

Q: Is de speekseltest betrouwbaar?

A: De speekseltest is zeer betrouwbaar, maar tegelijkertijd een voorlopig selectiemiddel om te bepalen of (verder) bloedonderzoek nodig is.

Q: Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?

A: Zowel de uitslagen van de speekseltest als de psychomotorische test en de bloedanalyse worden opgenomen in het proces-verbaal dat de politie opstelt in het geval van rijden onder invloed. Vervolgens zal de bestuurder schriftelijk over de uitkomst hiervan geïnformeerd worden.

Q: Kun je de uitkomst van een drugstest beïnvloeden?

A: Dat is niet mogelijk, ondanks ideeën dat je met behulp van bepaalde trucjes stoffen zelfstandig kunt afbreken. Echter, drugs moeten door je lichaam afgebroken worden (en dit proces kun je niet versnellen). 

Q: Wat kan de verdachte doen als hij het niet eens is met de uitslag van het bloedonderzoek?

A: In gevallen waarbij de verdachte het oneens is met de uitslag van het bloedonderzoek, heeft deze het recht om een ‘tegenonderzoek’ uit te laten voeren. Dit tegenonderzoek moet binnen twee weken na de bekendmaking van de uitslag zelfstandig geregeld worden en ook zelf door de verdachte betaald worden. Daarnaast dient het laboratorium (dat ook zelf door de verdachte moet worden aangeschreven) geaccrediteerd te zijn.

Q: Wanneer worden de kosten van het tegenonderzoek vergoed?

A: Mocht uit het tegenonderzoek blijken dat het drugsgebruik lager was dan de toegestane (en wettelijk vastgestelde) grenswaarden, kan er door de rechter bepaald worden dat de kosten van het tegenonderzoek niet voor rekening van de verdachte zijn. Echter, in het geval van een laboratorium dat niet aan de gestelde eisen voldoet, worden deze kosten niet vergoed.

Heb jij toch nog vragen na het lezen van dit artikel? Stel ze via Instagram (@teamalertnl). 

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.