Florien Huizinga

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren en afleiding door smartphonegebruik tijdens het autorijden

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Afleiding in het verkeer
  4. Jongeren en afleiding door smartphonegebruik tijdens het autorijden
15 april 2019 Florien Huizinga

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat smartphonegebruik achter het stuur een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Afleiding van de smartphone zorgt voor een groter ongevalsrisico (SWOV, 2020). Jongeren in het bijzonder vormen een risicogroep wanneer ze te maken krijgen met afleiding door smartphonegebruik, omdat ze vaak nog onervaren zijn in het verkeer. Om projecten op het thema afleiding binnen TeamAlert nog beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van jongeren die zich in het verkeer afgeleid voelen door hun smartphone, heeft TeamAlert onderzoek gedaan naar wat jongeren motiveert om hun smartphone te gebruiken tijdens het autorijden.  

Hoe hebben we dit onderzocht? 
TeamAlert heeft in januari 2019 door middel van focusgroepen achterhaald wat de motieven van jongeren zijn voor het gebruiken van de smartphone tijdens het autorijden. In dit kwalitatieve onderzoek lag de focus op de momenten waarop jongeren zijn afgeleid (zoals begin, eind van de rit en in de file) en de rol van de navigatie. TeamAlert heeft vervolgens in april 2019 samen met Ruigrok NetPanel een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om te achterhalen in hoeverre jongeren zich tijdens het autorijden laten afleiden door hun smartphone. In totaal hebben 503 jongeren de vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld. De groep jongeren die deelnam is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.  

 

Resultaten in het kort: 

  • Wanneer jongeren hun smartphone gebruiken tijdens het autorijden, houden ze zich voornamelijk bezig met het bedienen van de navigatie (35%), handsfree bellen (32%) en het bedienen van muziek (31%); 
  • Mannen bekijken tijdens het autorijden vaker berichten op social media dan vrouwen; 
  • Twee op de vijf jongeren (43%) wil tijdens het autorijden bereikbaar zijn.  

 

Wil jij nog meer weten over afleiding door smartphonegebruik in de auto en hoe je dit kan aanpakken? Download dan het complete onderzoek.  

 

Een keer vrijblijvend sparren over afleiding in het verkeer? Neem dan contact op met onze adviseur.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.