Florien Huizinga

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Fietsgedrag van middelbare scholieren

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Kwetsbare verkeersdeelnemers
  4. Fietsgedrag van middelbare scholieren
04 augustus 2020 Florien Huizinga

Voor de groep twaalf tot en met veertienjarigen ligt het aantal verkeersdoden hoger op de fiets dan bijvoorbeeld in de auto of als voetganger. Een mogelijke verklaring is dat zij rond deze leeftijd vaker zelfstandig als fietser gaan deelnemen aan het verkeer (SWOV, 2019). Wanneer het aantal ernstig gewonde fietsers onder deze groep verdeeld wordt over de maanden van het jaar, dan valt op dat met name twaalfjarigen in de maand september ernstig gewond raken in het verkeer (SWOV, 2019).  

Onderzoek fietsgedrag naar nieuwe school 

Hoe gedragen en ervaren scholieren hun fietstocht, wanneer zij voor de eerste keer naar de middelbare school gaan? Het is van belang om inzicht te krijgen in hoe jongeren zich tijdens deze fietstocht (risicovol) gedragen. Deze inzichten geven concrete handvatten voor het ontwikkelen van interventies die aansluiten op de leefwereld van jongeren. Op deze wijze draagt dit onderzoek bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid van deze groep jongeren. 

 

Het onderzoek
Om antwoord te geven op bovenstaande vragen heeft TeamAlert in oktober 2019 kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In totaal hebben er 31 jongeren meegedaan, verspreid over vier focusgroepen. Dit waren allemaal eerstejaars middelbare scholieren (12-14 jaar) die met de fiets naar school gaan.  

 

Resultaten in het kort 

  • Een deel van de jongeren geeft aan de eerste keer naar de middelbare school fietsen spannend te vinden, maar een ander deel van de jongeren vindt dit niet spannend. Het oefenen van de nieuwe route draagt eraan bij dat jongeren het minder spannend vinden. 
  • Jongeren letten beter op en houden zij zich aan de verkeersregels wanneer zij zich onveilig voelen.  
  • Andersom gedragen jongeren zich eerder onveilig op plekken waar zij zich veilig voelen. De jongeren hebben dan het gevoel dat hun onveilige gedrag geen kwaad kan. 
  • Andere motieven om zich onveilig te gedragen op de fiets zijn verveling, energie en tijd, reactie op andere verkeersdeelnemers, onbewust gedrag en groepsdruk.  

 

Wil jij precies weten hoe jongeren hun fietstocht naar de middelbare school ervaren, en welk (risico) gedrag zij op dat moment vertonen? Download dan het volledige onderzoek.

 

Meer weten over dit thema en ontdekken welke mogelijkheden TeamAlert biedt om te werken aan verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Ook een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.