Florien Huizinga

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren en corona in het verkeer

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Kwetsbare verkeersdeelnemers
  4. Jongeren en corona in het verkeer
19 juli 2022 Florien Huizinga

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020, werden door de Nederlandse overheid verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Na enkele maanden ging Nederland langzamerhand ‘van slot’, door onder meer het openen van de scholen en de horeca. Belangrijk was wel het hanteren van de anderhalvemetermaatregel, ook in het verkeer. Mensen moeten afstand houden in de auto, trein of bus, tijdens het fietsen en op de stoep. Dit zorgt voor allerlei uitdagingen in verschillende situaties, bijvoorbeeld op drukke routes met veel voetgangers.

Draagvlak voor verkeersmaatregelen in verband met het coronavirus 

Om ervoor te zorgen dat verkeersdeelnemers zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand kunnen waarborgen, nemen wegbeheerders verschillende maatregelen. Maar in hoeverre is er draagvlak voor dergelijke maatregelen? Het is van belang om dit te onderzoeken, omdat inzicht in het draagvlak kan helpen bij het invoeren en communiceren van maatregelen. Dit onderzoek is een gezamenlijk product van TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat voortkomt uit de Netwerkgroep Stedelijke Mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving.  

 

Het onderzoek
Door middel van een online vragenlijst is onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor de verkeersmaatregelen die ervoor zorgen dat verkeersdeelnemers anderhalve meter afstand kunnen houden. In de vragenlijst kwamen acht verkeersmaatregelen aan bod. Een voorbeeld van een maatregel is het stimuleren van rechts lopen in drukke gebieden door middel van stickers en borden. De vragenlijst is ingevuld door 984 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 45,07 jaar oud.  

 

Belangrijkste resultaten 

  • De meerderheid van de deelnemers (69,7%) vindt het belangrijk om anderhalve meter afstand te houden wanneer zij buiten zijn. 
  • De meerderheid van de deelnemers (tussen de 50% en 75% per maatregel) denkt bij bijna alle maatregelen dat het bijdraagt aan het houden van anderhalve meter afstand in het verkeer.  
  • Bij alle maatregelen geeft een meerderheid van de deelnemers aan dat zij zich aan de maatregel zullen houden (tussen de 60% en 90% per maatregel). Andersom schatten tussen de 40% en 60% deelnemers per maatregel in dat anderen zich aan de maatregel zullen houden.  

 

Wil jij precies weten wat het draagvlak is voor de verschillende maatregelen? Download dan het volledige onderzoek.

 

Wil je met ons in gesprek over dit thema en meer weten over de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur. 

Download hier het complete onderzoek

Ook een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.