Suzanne van der Geest

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren als maaltijdbezorgers

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onderzoeken
  4. Jongeren als maaltijdbezorgers
19 januari 2022 Suzanne van der Geest

In Nederland reden er in 2019 naar schatting zo’n 20.000 maaltijdbezorgers rond op fietsen, elektrische fietsen, scooters, brommers en in de auto, onder wie veel jongeren (RTL nieuws, 2019a). Het daadwerkelijke aantal maaltijdbezorgers zal inmiddels waarschijnlijk nog hoger liggen. De, vaak jonge, maaltijdbezorgers worden hierbij vaker wel dan niet in één adem genoemd met verkeersonveilig gedrag, overlast of ongelukken. Volgens RTL Nieuws zijn maaltijdbezorgers gemiddeld twee keer per week betrokken bij een verkeersongeluk (RTL Nieuws, 2019).

De interviews en focusgroepen

ROV Zuid-Holland, provincie Overijssel en Gelderland (voorheen ROV Oost-Nederland) en Gemeente Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om een aanpak te ontwikkelen die de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers bevordert. Daarom richtte TeamAlert zich in haar onderzoeken en de daarbij behorende aanpak op maaltijdbezorgers en hun werkgevers. Het doel van deze brede aanpak is dat alle maaltijdbezorgers de kans krijgen veilig op weg te zijn. Om dit te realiseren is er eerst meer inzicht nodig in de doelgroepen: werkgevers en maaltijdbezorgers. In 2021 zijn zestien werkgevers geïnterviewd om onder andere te achterhalen welke problemen zij zien op het gebied van verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers en waaraan een aanpak zou moeten voldoen om werkgevers te stimuleren om effectief in te spelen op verkeersveilig gedrag van hun bezorgers. Daarnaast is er met twaalf maaltijdbezorgers gesproken tijdens focusgroepen, waarbij de volgende vraag centraal stond: ‘Welke verkeersveiligheidsrisico’s spelen onder maaltijdbezorgers, hoe zijn deze te voorkomen en hoe kan de werkgever daar een rol bij spelen?’. 

 

Het vragenlijstonderzoek

Vervolgens is er, eind 2021, een vragenlijstonderzoek uitgevoerd als aanvulling op de interviews en focusgroepen. Het vragenlijstonderzoek gaat verder in op belangrijke thema’s en onderwerpen die uit het voorgaande onderzoek naar voren kwamen. De uitkomsten uit het voorgaande onderzoek werden in het vragenlijstonderzoek onder een grotere groep deelnemers getoetst. In totaal hebben 153 jonge maaltijdbezorgers (tussen de 16 en 24 jaar oud) deelgenomen aan dit onderzoek.

 

Resultaten in het kort:

  • 28% van de maaltijdbezorgers in het vragenlijstonderzoek rijdt op een scooter tijdens het bezorgen. Van deze bezorgers gaf ruim een kwart (26%) aan op een opgevoerde scooter te rijden;
  • Voor ruim de helft van de maaltijdbezorgers (55%) is het dragen van kleding met het logo van hun werk een reden om meer op hun verkeersgedrag te letten. 18% gaf aan dat ze meer risico’s nemen in het verkeer wanneer ze zonder logo van het werk op hun kleding bezorgen;
  • Ruim twee derde van de maaltijdbezorgers (69%) vindt het belangrijk dat hun baas verantwoordelijkheid neemt voor hun verkeersveiligheid.

 

Wil je meer weten over maaltijdbezorgers en hoe werkgevers kunnen inspelen op verkeersveilig gedrag van bezorgers? Download dan de onderzoeksrapporten.

 

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Vul je gegevens in om het onderzoek of factsheet te downloaden.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.