Florien Huizinga

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren als normoverschrijders

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onderzoeken
  4. Jongeren als normoverschrijders
18 januari 2022 Florien Huizinga

Een bepaalde groep jongeren vertoont op allerlei gebieden normoverschrijdend gedrag, zoals rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, drugs dealen en het kraken van woningen (TeamAlert, 2019b; 2019b; 2020). Normoverschrijdend gedrag heeft te maken met het breken van geschreven en ongeschreven regels die horen bij wettelijke, morele of sociale normen (WRR, 2004). Over het algemeen maken vooral jongeren en mannen zich schuldig aan normoverschrijdend gedrag, zoals misdrijven en verkeersovertredingen (Goldenbeld & Buttler, 2020).

Jongeren en normoverschrijdend gedrag
Op het moment is er nog weinig bekend over de precieze aard en omvang van het overschrijden van normen in het verkeer onder jongeren. Om deze reden voert TeamAlert onderzoek uit naar jongeren als normoverschrijders. Hierbij wordt inzicht verkregen in gedrag, houding en motieven van jongeren die normen overschrijden. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze groep bereikt kan worden en waar kansen en mogelijkheden liggen voor een positieve gedragsverandering.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vier focusgroepen die tussen 23 november en 2 december 2021 hebben plaatsgevonden. In totaal hebben 20 jongeren met een leeftijd tussen de 16 en 24 jaar deelgenomen aan de focusgroepen. Deze jongeren maakten zich met regelmaat schuldig aan overtredingen in het verkeer en/of in andere situaties.

Resultaten in het kort:

  • Jongeren zien vaak het nut van regels wel in, maar vinden tegelijkertijd dat regels gebroken mogen worden wanneer ze onnodig, overdreven of oneerlijk zijn. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren hun overtredingen vaak rechtvaardigen aan de hand van de situatie;
  • Verkeersovertredingen maken de jongeren vooral op rustige plekken om gevaarlijke situaties te voorkomen en de pakkans te verkleinen;
  • Om normoverschrijdend gedrag aan te pakken, moeten voorlichting en campagnes volgens de jongeren onder andere gericht zijn op bewustwording van de gevolgen van overtredingen.

Wil je nog meer weten over redenen van jongeren om normoverschrijdend gedrag te vertonen? Download dan het volledige onderzoeksrapport.  


Een keer vrijblijvend sparren over normoverschrijdend gedrag in het verkeer? Neem dan contact op met onze adviseur. 

Vul je gegevens in om het onderzoek of factsheet te downloaden.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.