Saar Hadders

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren en asociaal rijgedrag

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onderzoeken
  4. Jongeren en asociaal rijgedrag
20 december 2022 Saar Hadders

Asociaal rijgedrag is gedrag dat overlast of onveilige situaties veroorzaakt bij andere weggebruikers, voorbijgangers of omwonenden (Neijts, Mijnders & Altena, 2022). Voorbeelden van asociaal rijgedrag zijn extreem hard rijden, door rood rijden, rechts inhalen en (onnodig) hard optrekken en afremmen, waardoor (geluids)overlast en gevaarlijke situaties ontstaan. Jongeren die dit gedrag vertonen komen in het nieuws steeds vaker naar voren als probleemgroep in het verkeer.

Jongeren als risicogroep
Jongeren vormen vanwege hun leeftijd en een gebrek aan ervaring in het verkeer een risicogroep wanneer het gaat om asociaal rijgedrag. Jongeren vertonen vaker risicovol rijgedrag dan oudere verkeersdeelnemers (Goldenbeld & Buttler, 2020). Risicogedrag dat verklaard wordt door de leeftijd van jongeren, zoals onveilig en asociaal rijgedrag, lijkt niet te verdwijnen naarmate jongeren meer rijervaring opdoen. Een kleine groep jongeren blijft om deze reden asociaal rijgedrag vertonen (Goudappel, 2021). Maar waarom vertonen jongeren asociaal rijgedrag en hoe is volgens hen asociaal gedrag in het verkeer te voorkomen? Om deze vraag te beantwoorden heeft TeamAlert in 2022 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar jongeren en asociaal rijgedrag.


Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende fases. Allereerst is de bestaande literatuur over asociaal rijgedrag onder jongeren verkend middels een deskresearch. De bevindingen uit de literatuur vormden de basis van de tweede onderzoeksfase; het focusgroeponderzoek. Tijdens drie focusgroepen heeft TeamAlert 20 jongeren gesproken die zich regelmatig asociaal gedragen in het verkeer. Tot slot zijn de resultaten uit de focusgroepen getoetst onder een grotere groep jongeren middels een vragenlijstonderzoek. Hier hebben in totaal 519 jongeren aan deelgenomen.


Resultaten in het kort:

  • Jongeren vinden dat ze zich (zeer) veilig gedragen in het verkeer en (zeer) veel rekening houden met anderen. Desondanks vertoont zeven op de tien jongeren in het vragenlijstonderzoek wel eens asociaal gedrag in het verkeer;
  • Frustratie aan andere weggebruikers wordt door jongeren gezien als een reden om zich asociaal te gedragen in het verkeer;
  • Jongeren zien zelf het opdoen van ervaring, waarbij negatieve gevolgen van asociaal rijgedrag centraal zijn, als oplossing tegen asociaal gedrag in het verkeer.


Wil je nog meer weten over waarom jongeren asociaal rijgedrag vertonen? Download dan het focusgroeponderzoek rapport of het rapport van de kwantitatieve toetsing.  


Een keer vrijblijvend sparren over oplossingen rondom asociaal gedrag in het verkeer? Neem dan contact op met onze adviseur

Vul je gegevens in om het onderzoek of factsheet te downloaden.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.