Sjoerd van Halem

Gedragsonderzoeker

Jongeren en hun toekomst

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onderzoeken
  4. Jongeren en hun toekomst
06 november 2023 Sjoerd van Halem

Jongeren bevinden zich in de overgangsfase van kind naar (jong)volwassene. In deze fase speelt identiteitsontwikkeling een grote rol, en de oriëntatie op de toekomst wordt daarmee voor jongeren ook steeds belangrijker. Jongeren worden in deze fase voor het eerst uitgedaagd om keuzes te maken die impact kunnen hebben op hun toekomst, zoals het maken van een keuze in opleiding of baan. Om in te spelen op de belevingswereld van de jongeren van nu, is het cruciaal om zicht te houden op de uitdagingen en thema's waarmee jongeren te maken krijgen wanneer zij zich oriënteren op hun toekomst.

 

Welzijn en toekomst

Omdat er veel verandert in het leven van jongeren is het belangrijk om het welzijn van jongeren goed in de gaten te blijven houden. In dit onderzoek bekijken we hoe tevreden jongeren zijn met verschillende aspecten van hun leven en hoe toekomstgericht ze zijn in het maken van keuzes. Daarnaast wordt er onderzocht waar jongeren naar uit kijken in de toekomst en hoe zij zingeving vinden in het leven. Voor TeamAlert is het belangrijk dit te onderzoeken omdat er pas echt impact gemaakt kan worden wanneer er wordt ingespeeld op de belevingswereld van jongeren.

 

Trendanalyse

In de trendanalyse ‘Jongeren van nu’ worden tweejaarlijks acht thema’s onderzocht die relevant zijn in het leven van jongeren. Door deze onderzoeken is en blijft TeamAlert goed op de hoogte van ontwikkelingen in de belevingswereld van jongeren en kan hier tijdig op in worden gespeeld. Toekomst vormt een van de thema’s van dit grootschalige onderzoek. In 2021 werd het eerste onderzoek op dit thema uitgevoerd. Begin 2023 is dit thema voor de tweede keer onderzocht. Beide rapporten kunnen hiernaast gedownload worden.

 

Het onderzoek

Middels een online vragenlijstonderzoek heeft TeamAlert in 2023 achterhaald hoe jongeren tegen hun toekomst aankijken. In totaal hebben 454 jongeren deelgenomen aan het onderzoek.

 

Resultaten in het kort:

  • Hoewel jongeren in 2021 al redelijk tevreden waren met hun leven, waren ze in 2023 tevredener met hun leven ten opzichte van twee jaar geleden;
  • In 2023 halen jongeren vooral betekenis uit plezier- en sociale activiteiten, zoals samen zijn met vrienden en familie en leuke dingen doen;
  • In 2023 wonen jongeren vaker thuis en maken ze zich meer zorgen over hun financiën en het vinden van een woning ten opzichte van 2021.

 

Wil jij meer weten over jongeren en hun toekomst? Download dan het volledige onderzoeksrapport.

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van jongeren en verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Vul je gegevens in om het onderzoek of factsheet te downloaden.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.