Sjoerd van Halem

Gedragsonderzoeker

Jongeren en vrije tijd

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onderzoeken
  4. Jongeren en vrije tijd
02 oktober 2023 Sjoerd van Halem

Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin ze zich losmaken van hun ouders. Ze hechten meer belang aan de relatie met hun leeftijdsgenoten en ontwikkelen hun eigen identiteit. Naast school of werk hebben jongeren behoefte om zichzelf te kunnen ontplooien, zich te kunnen ontspannen en te doen wat zij leuk vinden (16-27.nl, z.d.). Dit benadrukt het belang van vrije tijd binnen de ontwikkeling van jongeren.

 

Vrije tijd en verkeer

In hun vrije tijd krijgen jongeren regelmatig te maken met verkeer. Zo zijn ze in het verkeer wanneer ze naar hun vrienden toe gaan of wanneer ze hun vrije tijd bijvoorbeeld in de auto of op de fiets besteden. Wat jongeren doen in hun vrije tijd kan daarnaast ook hun gedrag in het verkeer beïnvloeden. Denk hierbij aan telefoongebruik in het verkeer, maar ook middelengebruik wat kan leiden tot verkeersdeelname onder invloed. In dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in hoe de vrijetijdsbesteding van jongeren hun verkeersdeelname kan beïnvloeden.

 

Trendanalyse

In de trendanalyse ‘Jongeren van nu’ worden tweejaarlijks acht thema’s onderzocht die relevant zijn in het leven van jongeren. Door deze onderzoeken is en blijft TeamAlert goed op de hoogte van ontwikkelingen in de belevingswereld van jongeren en kan hier tijdig op in worden gespeeld. Vrije tijd vormt een van de thema’s van dit grootschalige onderzoek. In 2021 werd het eerste onderzoek op dit thema uitgevoerd. Begin 2023 is dit thema voor de tweede keer onderzocht. Beide rapporten kunnen hiernaast gedownload worden.

 

Het onderzoek

Middels een online vragenlijstonderzoek heeft TeamAlert in 2023 achterhaald hoe jongeren hun vrije tijd besteden en hoe dit mogelijk hun verkeersdeelname beïnvloedt. In totaal hebben 599 jongeren deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten in het kort:

  • In 2023 ervaren jongeren nog evenveel vrije tijd als in 2021 en de meeste jongeren ervaren dit als voldoende;
  • Hoewel de meeste vrije tijd in 2023 nog steeds wordt besteed aan tv en social media, is dit relatief gezien gedaald ten opzichte van 2021;
  • In 2023 zijn jongeren minder eenzaam en gebruiken minder vaak drugs ten opzichte van 2021.

 

Wil jij meer weten over jongeren en vrije tijd? Download dan het volledige onderzoeksrapport.

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van jongeren en verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Vul je gegevens in om het onderzoek of factsheet te downloaden.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.