Sjoerd van Halem

Gedragsonderzoeker

Jongeren in de maatschappij

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onderzoeken
  4. Jongeren in de maatschappij
04 december 2023 Sjoerd van Halem

“Jongeren hebben de toekomst, maar nergens zitten ze aan tafel om mee te beslissen” (Tichelaar, 2021). Er zijn veel problemen waar jongeren regelmatig mee geconfronteerd worden, maar ze beslissen te weinig mee over hun eigen toekomst. Dit terwijl jongeren het langst de gevolgen dragen van alle beslissingen van nu. De laatste jaren is gebleken dat jongeren wel degelijk een mening hebben over politieke besluiten. Jongeren laten zich steeds vaker horen door middel van diverse soorten collectieve actie.

 

Maatschappelijke participatie

Het is niet bekend waarom jongeren zich in toenemende mate laten horen middels collectieve acties. In dit onderzoek zal jaarlijks onderzocht worden of deze trend zich doorzet. Er zal getoetst worden hoe frequent jongeren protesteren en daarnaast wordt er dieper ingaan op de achterliggende redenen om deel te nemen aan protestacties en op welke manieren ze dit het meest doen. Dit onderzoek zal een duidelijker beeld scheppen van wat jongeren deze dagen bezighoudt met betrekking tot maatschappelijke kwesties en hoe ze hier invloed op proberen uit te oefenen.

Trendanalyse

In de trendanalyse ‘Jongeren van nu’ worden tweejaarlijks acht thema’s onderzocht die relevant zijn in het leven van jongeren. Door deze onderzoeken is en blijft TeamAlert goed op de hoogte van ontwikkelingen in de belevingswereld van jongeren en kan hier tijdig op in worden gespeeld. De maatschappij vormt een van de thema’s van dit grootschalige onderzoek. In 2021 werd het eerste onderzoek op dit thema uitgevoerd. Eind 2023 is dit thema voor de tweede keer onderzocht. Beide rapporten kunnen hiernaast gedownload worden.

Het onderzoek

Middels een online vragenlijstonderzoek heeft TeamAlert in 2023 achterhaald hoe jongeren hun vrije tijd besteden en hoe dit mogelijk hun verkeersdeelname beïnvloedt. In totaal hebben 616 jongeren deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten in het kort:

  • Jongeren in 2023 zijn overwegend negatief over hoe het gaat volgens hen in Nederland, maar ze zijn wel minder negatief dan in 2021;
  • Hoewel jongeren het belangrijk vinden dat ze kunnen meebeslissen over maatschappelijke thema’s die zij belangrijk vinden, hebben ze weinig vertrouwen dat er iets gedaan wordt met hun mening.
    • Jongeren zijn in 2023 nog steeds ontevreden over de inzet van de overheid op thema’s die voor hen belangrijk zijn, maar ze zijn wel minder ontevreden dan in 2021.

 

Wil jij meer weten over jongeren en de maatschappij? Download dan het volledige onderzoeksrapport.

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van jongeren en verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Vul je gegevens in om het onderzoek of factsheet te downloaden.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.