Gea-Marit Dekker

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren als beginnende scooterrijders

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onervaren verkeersdeelnemers
  4. Jongeren als beginnende scooterrijders
16 september 2020 Gea-Marit Dekker

Beginnende scooterrijders lopen een verhoogd risico op verkeersongevallen. Het aantal verkeersdoden onder brom- en snorfietsers lijkt wat af te nemen, maar het aantal ongevallen neemt de laatste jaren juist toe. In 2016 vielen er 44 verkeersdoden onder scooterrijders. Aangezien beginnende scooterrijders een nog hoger risico lopen op ongevallen dan ervaren scooterrijders, is dit een doelgroep die veel risico loopt op een potentieel dodelijk ongeval. Het verhoogde risico komt met name door een gebrek aan ervaring, een hoge snelheid en de kwetsbaarheid van de bestuurders (SWOV, 2019). 

Jongeren als risicogroep 
De meeste ongevallen onder scooterrijders vallen onder de jongere doelgroep (SWOV, 2017). Een grote oorzaak van deze verkeersongevallen onder deze doelgroep is een combinatie van een jonge leeftijd en het gebrek aan ervaring (SWOV, 2019). Daarbij komt kijken dat jongeren zich, vergeleken met volwassenen, impulsiever gedragen en minder goed zijn in het inschatten van risico’s. Om inzicht te krijgen in deze jongeren als beginnende scooterrijders en mogelijk richting een oplossing te kunnen werken voor hun risicovolle gedrag, heeft TeamAlert heeft in 2020 drieledig onderzoek uitgevoerd.

 

Het onderzoek
Allereerst werd in een literatuuronderzoek in kaart gebracht wat er al bekend is over het gedrag van beginnende scooters en welke gevolgen dit voor hen en ander verkeer heeft. Vervolgens namen 25 jongeren deel aan een focusgroeponderzoek, waarin dieper werd ingegaan op het verkeersgedrag van de doelgroep, en wat de doelgroep motiveert om bepaald gedrag te vertonen. Tot slot is er middels een kwantitatieve toetsing getest of de resultaten van de focusgroepen ook onder een grotere doelgroep van toepassing zijn. Hier hebben in totaal 488 scooterrijders aan deelgenomen.  

 

Resultaten in het kort: 

  • 37% van de bromfietsers heeft hun bromfiets laten opvoeren, gemiddeld kan een opgevoerde bromfiets 74 km per uur (volgens de wet mag de bromfiets 45 km per uur); 
  • Bijna driekwart van de bromfietsers (73%) rijdt weleens te hard, omdat zij dan mee kunnen rijden met het verkeer op de rijbaan; 
  • Bijna alle jonge scooterrijders (93%) vinden telefoongebruik op de scooter gevaarlijk. 

 

Wil jij meer weten over jongeren als beginnende scooterrijder? Download dan het complete onderzoek.

 

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Ook een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.