Wetenschappelijke onderbouwing

  1. Home
  2. Samenwerken
  3. Werkwijze

TeamAlert monitort voortdurend welke problematiek er speelt en doet doorlopend onderzoek naar jongeren en hun risicogedrag. Hierbij wordt breder gekeken dan naar verkeer alleen. Door namelijk ook te kijken naar de oorzaken van onveilig gedrag en de problemen die daar aan ten grondslag liggen, weten we een vraagstuk bij de kern aan te pakken.

Hoe doen we dit?

Gedragsmotieven voor risicogedrag

Wat zijn de motieven van jongeren en met welke factoren houden zij rekening in hun beslissingen? Door het verzamelen van deze inzichten, kan TeamAlert met haar interventies inspelen op deze motieven. Ook levert dit een overzicht van factoren op die relevant zijn voor specifiek risicogedrag. Zo weten we per risico waar jongeren rekening mee houden of waar jongeren vatbaar voor zijn.

Evidencebased werken

Onze campagnes en interventies maken daadwerkelijk impact. Dit komt doordat we onderzoek naar effectief bewezen gedragsmechanismen doen en deze implementeren in onze werkwijze. We werken dus evidencebased. TeamAlert monitort jaarlijks de wetenschappelijke publicaties op het gebied van gedragsverandering, om zo altijd te beschikken over een actueel overzicht van effectief bewezen gedragsmechanismen en -technieken. Nieuwsgierig naar onze onderzoeken?

Gedragsmechanismen

Voorbeelden van mechanismen die door TeamAlert worden ingezet, zijn onder andere implementatie-intenties formuleren [1], self-persuasion [2], priming [3] of prompting [4]. Ook maakt TeamAlert gebruik van peer-educatie. Daarnaast wordt in projecten aandacht besteed aan ervaringselementen, het bieden van voldoende handelingsalternatieven, het veranderen van de heersende sociale norm binnen een groep en het creƫren van voldoende herhaalmomenten van de boodschap.

[1] Implementatie-intenties maken de manier waarop nieuw gedrag uitgevoerd dient te worden specifiek en hebben de vorm 'Als ik situatie X tegenkom, dan doe ik Y'. Door het formuleren van een implementatie-intentie wordt de kans vergroot dat gepland gedrag ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit komt doordat de associatie tussen het nieuwe gedrag en de toekomstige situatie, hierdoor wordt versterkt.

[2] De gedachte van de self-persuasiontechniek is dat jongeren zichzelf van een boodschap overtuigen, doordat zij zowel boodschapper als afzender van deze boodschap zijn.

[3] Bij priming wordt een bestaand kennisconcept in de hoofden van jongeren geactiveerd, wat de kans op het gewenste gedrag vergroot. Door bijvoorbeeld een afbeelding van een gloeilamp in de omgeving te plaatsen, worden jongeren er onbewust aan herinnerd hun fietslicht aan te zetten in het donker.

[4] Prompting is het uitlokken van bepaald gedrag door middel van extra stimuli, hulpsignalen of hints om dit gedrag vervolgens positief te bekrachtigen. Dit doen de medewerkers van TeamAlert bijvoorbeeld binnen projecten door het geven van verbale instructies en complimenten bij gewenst gedrag.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.