Streettalk - Snelheid

  1. Home
  2. Thema's
  3. Snelheid
  4. Streettalk - Snelheid

Bij een op de drie van de dodelijke verkeersongevallen speelt te hard rijden een rol volgens CBS.

Daarom heeft TeamAlert het project StreetTalk – Snelheid ontwikkeld! Met StreetTalk – Snelheid zorgt TeamAlert ervoor dat jongeren het normaal vinden om zich aan de snelheidslimiet te houden.

Projectomschrijving

TeamAlert komt langs met de ‘dilemmakast’, een handige tool met veel leuke, grappige en originele dilemma’s. Door deze voor te leggen aan de jongeren, wordt de heersende norm blootgelegd. Om de effectiviteit van de norm te vergroten, wordt er een teller bijgehouden met de bestuurders die zich aan de snelheidslimiet houden én deze is aangepast aan de locatie [bijvoorbeeld: 313 jongeren uit Sneek houden zich aan de snelheidslimiet].
Samen met de medewerkers van TeamAlert en met hun vrienden, gaan de jongeren het gesprek aan over de heersende norm. Tijdens dit gesprek verhoogt de medewerker met behulp van een quiz het kennisniveau van de jongeren. Afsluitend committeren de jongeren zich aan de norm door zelf de teller te verhogen.


Met 7 manieren van gedragsbeïnvloeding verwerkt in dit leuke project, heeft TeamAlert als doel ervoor zorgen dat alle jongeren veilig thuiskomen!

Jij rijdt altijd langzamer dan de rest of bij iedere snelheidsboete verlies je een tand? Kom jij uit het dilemma?

Meer weten?

Donna Franken

Adviseur jongeren & maatschappij

Irina Terhorst

Accountmanager

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.