deallll7.png

Social deal campagne

In 2018 vielen er 89 dodelijke slachtoffers onder jongeren door een verkeersongeval. Eén op de vijf (19%) dodelijke verkeersslachtoffers betrof een fietser. Het hoge ongevalsrisico op de fiets wordt verklaard door relatief veel blootstelling aan gevaar, gebrek aan ervaring en onveilig gedrag van de jongeren zelf. Afleiding speelt bijvoorbeeld bij één op de drie fietsongevallen een rol en vier op de vijf jongeren geven aan hun telefoon weleens te gebruiken op de fiets. Tevens geeft 42% van de automobilisten aan het moeilijk te vinden om hun telefoon te negeren in de auto. Hoewel sinds het invoeren van de coronamaatregelen het aantal verkeersongevallen is gehalveerd, is het aantal gewonden en doden per ongeval met 14% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017-2019.

Daarom heeft TeamAlert de social deal campagne ontwikkeld! Met de social deal campagne zorgt TeamAlert ervoor dat jongeren de deal met henzelf aangaan om zich veiliger te gedragen in het verkeer.

Campagneomschrijving
De social deal campagne is een breed pakket aan onderdelen die jongeren aansporen tot verkeersveilig gedrag. Dit varieert van mobielvrij aan het verkeer deelnemen tot anderhalve meter afstand houden op de fiets. Een belangrijk onderdeel hieruit is dat jongeren online een deal met zichzelf aangaan.
Alle onderdelen uit de campagne worden specifiek gericht op jongeren uit de gewenste gemeente. Op deze manier kunnen alle jongeren uit een specifieke gemeente en met social media bereikt worden. De advertenties die zij te zien krijgen houden rekening met schooltijden, zodat jongeren de advertentie bijvoorbeeld niet zien als ze op de fiets zitten.

Om de effectiviteit van de deal te vergroten, wordt een teller bijgehouden met de hoeveelheid jongeren die meedoet aan de campagne én is deze aangepast aan de locatie [bijvoorbeeld: 1203 jongeren uit Utrecht hebben de deal gesloten!]. Door de commitment aan te gaan, ontwikkelen jongeren interne druk om consistent te blijven met wat zij eerder hebben gezegd. Doordat de deal online op de gecustomizede dealpagina gesloten wordt, is het bewezen extra effectief, wat ervoor zorgt dat jongeren zich later aan dit gedrag zullen houden.

Om het kennisniveau van de jongeren te verhogen en inzicht te krijgen in hun eigen verkeersgedrag, beantwoorden zij kennis- en persoonlijke vragen over het verkeer. Daarnaast vinden de jongeren op social media stellingen die bijdragen aan de sociale norm. TeamAlert kan op jongeren reageren en hen aansporen om de deal aan te gaan. Dit alles wordt onderbouwd met wist-je-datjes die ook bijdragen aan een veilig standpunt jegens verkeersveilig gedrag tijdens de coronacrisis.

Met 7 manieren van gedragsbeïnvloeding verwerkt in deze online campagne, heeft TeamAlert als doel ervoor zorgen dat alle jongeren veilig thuiskomen!