TeamAlert - Veilig fietsgedrag - Kruispunt - Eigen licentie (7)

Kruispunt

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot als voor de ervaren verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Met het project Kruispunt wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Kruispunt is een project waarbij leerlingen, in het decor van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Door na te denken over voordelen van verkeersveilig gedrag, argumenten hiervoor te formuleren en deze publiekelijk uit te spreken, vindt self-persuasion plaats. Leerlingen overtuigen als het ware zichzelf van het gewenste gedrag. Elke stelling wordt ingeleid met een filmpje en afgesloten met feitjes om het kennisniveau te vergroten. Bij elk onderdeel zijn er punten te verdienen zodat er uiteindelijk een winnend vak en een best debater aangewezen kan worden. Dankzij het competitie-element doen de leerlingen actief mee.

Kruispunt is geschikt voor zowel de onder- als bovenbouw van vmbo-, havo-, en vwo-scholen, waarbij de inhoud van het project per niveau wordt aangepast. De debatleider van TeamAlert draagt zorg voor het in goede banen leiden van de gesprekken en discussie. Iedere uitvoering bestaat uit minimaal twee en maximaal drie sessies, waar (per sessie) 55 tot 120 leerlingen kunnen deelnemen. Hierdoor is het mogelijk om op één dag met gemak 10 tot 15 klassen te bereiken.

Het project Kruispunt beïnvloedt succesvol de gedragsfactoren kennis en intentie. Na afloop van het project beschikken de leerlingen over voldoende kennis om zelf bewuste keuzes omtrent verkeersveiligheid te maken. Daarnaast is er een positieve houding tot stand gebracht richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.

 

Ik dacht dat het saai zou zijn, maar het was echt heel leuk!
Antoni Gaudi College
Beter gewoon een lampje dan een boete toch!
Teylingen College